|

Bluesová osemtónová typ A

Podľa počtu a rozmiestnenia blue tónov môže mať rôzny tvar (intervalové usporiadanie). V podstate môžu byť tri takéto stupnice, typ A vyzerá nasledovne:


Porovnajme intervalové vzdialenosti a celkovú stavbu týchto stupníc a pre lepšie zapamätanie porovnajme aj ich stupnicové vzorce:

stupne stupnice: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Typ A: 1 – 2 – 3b – 3 – 4 – 5 – 6 – 7b (blue tóny 3b, 7b)

Typ B: 1 – 2 – 3b – 3 – 4 – 5b – 5 – 7b (blue tóny 3b, 5b, 7b) a nemá sextu.

 Typ C: 1 – 3b – 3 – 4 – 5b – 5 – 6 – 7b (blue tóny 3b, 5b, 7b) a nemá sekundu.

*

Na hmatníku gitary vidíte rozmiestnenie tónov „C“ Bluesovej 8-tonovej stupnice, typA: [protected]

Na hmatníku gitary vidíte rozmiestnenie tónov „A“ Bluesovej 8-tonovej stupnice, typA:

V stupnici bluesova osemtónová, typ A sa nachádza malá a veľká tercia (na III. a IV. stupni), kvarta (na V. stupni), čistá kvinta (na VI. stupni), veľká sexta (na VII. stupni) a malá septima (na VIII. stupni) stupnice. Obsahuje dva blue tony malú terciu (3b) a malú septimu (7b). Táto stupnica je zhodná s dórskym modusom ale má navyše aj veľkú terciu a tým pádom aj osem tónov.

Bluesová 8-tónová stupnica – rozloženie tónov a základné prstoklady (#130)

Bluesová osemtonová stupnica – Typ A

*

Ďalšie osemtónové stupnice

symetrická oktatonika

bluesová osemtónová – typ B

bluesová osemtónová – typ C

*

Podobné články

One Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *