|

Tónová sústava

Jednotlivé tóny diatonickeho radu v rôznych výškových odstupoch (hovoríme oktávach) tvoria dnes tónovú sústavu. Oktávový „výsek“ (diatonický rad v každej výške) z tónovej sústavy tvorí relatívne samostatnú jednotku. Rozdelenie tónov do oktáv na samostatné úseky bolo zavedené kvôli prehľadnosti. Oktávové delenie vytvára pevnú kostru tónovej sústavy. Ktorýkoľvek tón jednej oktávy je totožný s jeho výškovými variantmi v ostatných oktávach, ide o násobky kmitočtov týchto tónov.

Tónovú sústavu tvorí množžina vššetkých tónov, ktoré sa využžívajú v hudbe. Jej základom je sedem tzv. pôvodných tónov, ktoré sú zoradené podľa výššky a ich názvy sú prevzaté z abecedy – c, d, e, f, g, a, h. ŠŚpecifickou vlastnosťou tohoto tónového materiálu je, žže kažždý ôsmy tón je opakovaním prvého, ale vo vyššššej polohe. Vyššššiu polohu majú aj nasledujúce tóny, usporiadané podľa ustáleného poradia. Každých sedem pôvodných tónov tvorí v tónovej sústave oktávu. Oktávou nazývame tiežž ôsmy tón pôvodného radu tónov, ktorý má dvojnásobný počet kmitov prvého tónu a zvukovo s ním splýva. Tón „c” je preto v systéme tónovej sústavy vžždy prvým tónom nasledujúcej oktávy.

Pre praktické potreby hudby nestačí len týchto sedem základných tónov (na klaviatúre ich predstavujú biele klávesy). K nim priraiďujeme eššte 5 tzv. vedľajšších tónov, ktoré na klaviatúre v rámci oktávy predstavujú čierne klávesy.

Označenie tónov na klaviatúre v jednej oktáve za pomoci krížikov:

Označenie tónov na klaviatúre v jednej oktáve za pomoci béčiek:

Vyobrazenie 5 oktávovej klaviatúry – diatonické (doškálne) tóny:

Tónová sústava (veľké foto)


Na klaviatúre sú tieto oktávy:

subkontra oktáva – kontra oktáva – veľká oktáva – malá oktáva – jednočiarkovaná oktáva – dvojčiarkovaná oktáva – trojčiarkovaná oktáva š- štvorčiarkovaná oktáva – p䝻čiarkované „c”

Oktávy v tónovej sústave označujeme veľkými a malými písmenami abecedy nasledovne:

subkontra oktáva –- veľké písmená s indexom 2 (dole)

kontra oktáva –- veľké písmená s indexom 1 (dole)

veľká oktáva –- veľké písmená bez indexu

malá oktáva -– malé písmená bez indexu

jednočiarkovaná –až p䝻čiarkovaná oktáva – –malé písmená s indexom 1– až 5 (hore) V rámci tónovej sústavy môžžeme pomocou nôt a kľúčov zapísať noty od subkontra až po p䝻čiarkovanú oktávu.

Poltón a celý tón

Poltón je najmenššou nedeliteľnou vzdialenosťou medzi tónmi v tónovej sústave.

Klaviatúra je usporiadaná v poltónoch. Pohľadom na klaviatúru poznáme poltón podľa toho, žže ide vžždy o 2 susedné – najbližšižše klávesy. Buď 2 biele, alebo biely a čierny kláves. V rade tzv. pôvodných tónov sú prirodzené poltóny medzi e-f a h-c. Spočítaním dvoch poltónov dostaneme celý tón. Na klaviatúre ho predstavujú 2 klávesy, medzi ktorými je jeden kláves voľný. Teda celý tón je dvojnásobkom poltónu, preto ho môžžeme rozdeliť na dva poltóny.

Celé tóny a poltóny pozrime na názornom príklade: Celý tón je označený: 1, poltón: 1/2

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *