|

Využitie základných intervalov – čo si treba pamätať

WORKSHOP V tejto téme by som zhrnul to, čo sa ma veľa ľudí dotazuje a síce, že ktoré intervaly sú potrebné a ktoré nie. Aby som vysvetlil podstatu tohto príspevku, pôjde o to, aby sme si popísali, ktoré intervaly sú v praxi používané a kde a majú teda význam a ktoré síce existujú, ale praktický vyznam viac – menej nemajú. Najväčší význam a využitie hudobnej v praxi majú pôvodné (doškálne) základné intervaly http://www.marianguitar.com/_zakladne_intervaly.html ktoré sa vyskytujú nielen v stupniciach (melódiách) ale aj pri stavbe akordov (harmónia). Pre zaujimavosť si uvedieme ich pomery frekvencií.

Okrem tých čo sú uvedené v tabuľke sú dôležité aj zväčšená kvinta (5#), kde sa jedná o situáciu, keď je čistá kvinta zvýšená o 1/2-tón, ktoré nájdeme napríklad pri tvorbe akordov (C+ = c – e – gis, kde „c – gis“ tvorí interval zväčšenej kvinty, 8- 1/2-tónov). http://www.marianguitar.com/_zvacseny.html

Ďalej sa stretnete so zmenšenými (3bb) a zväčšenými (3#) terciami a to pri alterovaných akordoch (C5b = c – e – ges, kde „e – ges“ tvorí interval zmenšenej tercie, 2-poltóny, alebo C9# = c – e – g – b – dis kde „b – dis“ tvorí interval zväčšenej tercie, 5-poltónov). http://www.marianguitar.com/_alterovane-nonove-ak.html

Pri niektorých stupniciach sa stretneme aj so zväčšenou kvartou (4#), ako je lydický modus prirodzená 7-tónová stupnica: c-d-e-fis-g-a-h, interval „c – fis“ je zväčšená kvarta. http://www.marianguitar.com/_lydicka.html Stretneme sa tiež so zmenšenou kvintou (5b) napr. pri lokrickom mode: c-des-es-f-ges-as-b, interval „c – ges“ je zmenšená kvinta. http://www.marianguitar.com/_lokricka.html Zväčšená kvarta a zmenšená kvinta majú rovnaký počet poltónov a to šesť a tvoria tzv. „tritónus“ (tritonus diabolicus označovaný v stredoveku pre svoj dizonantný charakter).

Aj interval zmenšenej septimy (7bb) nie je nemožný akoby sa na prvý pohľad zdalo, napr. v akorde Cdim = c – es – ges – heses, kde „c – heses“ tvorí interval zmenšenej septimy, ktorá sa v praxi častokrát označuje (nesprávne) ako veľká sexta, nakoľko majú rovnaký počet poltónov a to deväť. http://www.marianguitar.com/_dim.html

Naproti tomu interval ako zmenšená kvarta (4b) je v podstate teoretický, nevyuživa sa ani pri stupniciach ani pri tvorbe akordov. Rovnako ako interval zväčšenej sexty (6#) nenájdete ani pri stupniciach ani pri akordoch. Jeho využitie z hľadiska určitého „pravopisu“ v notopise by som prisúdil napr. pri takejto situácii: Stupnica G dur (tóny: g-a-h-c-d-e-fis), obsahuje 1# (tón „fis) a kedže patrí do rodiny „krížikových stupníc“ (tvorba stupníc po kvintách nahor od základného tónu „c“ = kvintový kruh). Potom ak by v teoretickej skladbe išie sled tónov „c – g – a – ais – h“ zmačil by som to takto (tj.  medzi „c – ais“ je zväčšená sexta), skôr ako by som napísal do notovej osnovy „c – g – a – b – h“ ked sa jedná o tóninu G dur (aby sme v danom párte pracovali s krížikmi).

Tak isto nezmyselný interval je „c – ces1“ čo je zmenšená oktáva (8b) a „c – cis1“ čo je zväčšená oktáva (8#), pretože oktávy sa výsostne používajú ako čisté a oddeľujú jednotlivé „oktávové celky“ v tónovej sústave.

Príkladov je viacej, keď ma napadnú ďalšie, doplním to sem…

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *