|

Chromatická stupnica

Chromatická (poltónová) stupnica je útvar, ktorý vylňuje v rámci oktávy všetkých 12 poltónov, ktoré sa tam nachádzajú. Chromatické stupnice spotrebujú na svoju tvorbu všetky tóny spektra oktávy (12 poltónov). Keďže sa v nich vyskytuje viac chromatických ako diatonických poltónov, nazývame ich preto chromatické stupnice. Vytvárame ich na základe známych diatonických stupníc: diatonické poltóny sa nemenia a celotónové vzdialenosti vyplníme chromatickými poltónmi smerom hore (vzostupne) zvýššenými, smerom dole  (zostupne) znížženými. Príklad chromatickej stupnice v rámci C dur (stupnica C dur je zapísaná celými notami, chromatické zmeny tónov plnými hlavičkami):

Je to vlastne množina všetkých tónov, ktoré v tradičnom európskom a anglo-americkom ponímaní poznáme a používame. Nižšie vidíte zobrazenie chromatickej stupnice odC“ na hmatníku gitary od 1 po 12 pražec za pomoci použitia krížikov a (druhý obrázok nižšie) zase béčiek:

*
*

Na hmatníku gitary vidíte rozloženie tónov chromatickej rady s využitím posúviek –  „béčiek„. Porovnajte si ju s predchádzajúcou a zistíte tzv. „enharmonické zámeny, napr.: Cis = Db, Dis = Eb atď…

Chromatická stupnica (rada) v dvoch náhľadoch s použitím „krížikov“ a „béčiek“.(#176)

Pre viac detailov si pozri tento link: https://mojagitara.com/chromaticka-rada/


*

Preklad linku

Chromatická stupnica pozostáva z 12 nôt – každá nota je od ďalšej oddelená intervalom poltónu (alebo polovičného kroku). Dá sa opísať ako „vzostupný“ alebo „zostupný“ v závislosti od smeru pohybu.

video *

Tu je chromatická stupnica (vzostupná aj zostupná) začínajúca na C:

notova osnova1 *

Chromatická stupnica je veľmi odlišná od durovej a molovej tóniny v tom, že nemá tóniku. Nezáleží na tom, na ktorej tóne začnete, chromatická stupnica bude vždy obsahovať rovnakých 12 tónov! V tomto ďalšom príklade môžete vidieť, že chromatická stupnica začína na F, ale obsahuje presne tie isté noty ako predchádzajúci príklad začínajúci na C:

notova osnova2 *

Označenie chromatickej stupnice

Zvyčajne je konvencia taká, že stúpajúca chromatická stupnica sa píše ostrými a zostupná stupnica sa píše s plochými písmenami (ako je znázornené vyššie).
Keď sa však použije v kompozícii, zápis akcidentálov bude závisieť od kontextu kľúča, v ktorom je napísaný.

Ak si to zapisujete sami, musíte si uvedomiť, že každé písmeno noty stupnice (A-B-C-D-E-F-G) by malo mať napísanú aspoň jednu notu a nie viac ako 2.
Môžete napríklad napísať G prirodzené a G ostré alebo G ploché a G prirodzené, ale nie G ploché, G prirodzené a G ostré!!

obr1

Inštrumentálna technika

Na chromatickú stupnicu sa často hrá, keď sa učíte nástroj, ako je klavír alebo gitara, pretože rozvíja dobrú techniku a pripravuje študentov na to, aby boli schopní hrať skladby, ktoré si to vyžadujú. Prstoklad je obzvlášť dôležitý, pretože váhy pripravujú hráčov na to, aby sa dokázali vyrovnať s potenciálne veľmi rýchlymi pasážami.

Na klavíri základný prstoklad zahŕňa priloženie palca na biele tóny a prst 3 na čierne tóny.
Jedinou výnimkou sú 2 páry bielych tónov, ktoré sú vedľa seba – E/F a B/C. V týchto prípadoch klavirista zahrá spodný biely tón palcom a ďalší biely tón prstom 2:

obr2

Skladanie pomocou chromatickej stupnice

Chromatická stupnica je kompozičný nástroj, ktorý skladatelia často používajú na vytvorenie pocitu smútku alebo napätia v hudobnom diele.
Skladatelia môžu použiť stupnicu ako celok, použiť jej časti alebo dokonca písať dlhé pasáže, ktoré stupnicu vo veľkej miere využívajú.
Pozrite si/vypočujte si tieto príklady:

Príklady chromatickej stupnice

Snáď jednou z najznámejších hudobných skladieb postavených na chromatických stupniciach je Let čmeliaka od Rimského-Korsakova. Táto neuveriteľná hudba zachytáva zvuk a pohyb čmeliaka pomocou veľmi rýchlych skalických pasáží, ktoré evokujú rýchly pohyb včely a tlkot krídel.

noty 1

Tu je ďalší príklad z poslednej časti Beethovenovej Klavírnej sonáty d mol (op. 31 č. 2). V tomto príklade si môžete vypočuť, ako Beethoven hrá 2 rôzne krátke zostupné stupnice začínajúce vždy na vyššej tónine, aby sa zvýšila dramatickosť hudby. Potom sa pustí do dlhšej zostupnej stupnice, ktorá začína na ešte vyššom tóne (F), ktorý posúva skladbu smerom k vyvrcholeniu sonáty o niekoľko taktov (taktov) neskôr.

noty2

Stojí za to experimentovať s vlastnými kompozíciami, aby ste zistili, či môžete použiť chromatické stupnice na zvýšenie pocitu emócií. Skúste zakomponovať buď rýchle skalické pasáže ako v skladbe Rimského-Korsakova, alebo postupný vývoj a rozšírenia použité v Beethovenovej klavírnej sonáte v závislosti od emócie alebo nálady, ktorú chcete vyvolať.

Podobné články

One Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *