|

Molový (mäkký) malý septakord (Xmi7)

Tento septakord rozvíja (obohacuje) molový kvintakord. Vznikne ak pridáme k molovému kvintakordu malú terciu, v schématickom zobrazení Cmi7:

Molový malý septakord Cmi7 = C-Es-G-B môžeme odvodiť napr. od I. stupňa stupnice B dur (diatonická dur, iónsky modus):

B1 – C – D – Es – F – G – A – B – c – d – es …

V stupnici C dur dostaneme tento typ septakordu na II. , III. a VI. stupni:

Dmi7 = D – F – A – c / C – D – E – F – G – A – H – c – d – e – f – g …
Emi7 = E – G – H – d / C – D – E – F – G – A – H – c – d – e – f – g …
Ami7 = A – c – e – g / C – D – E – F – G – A – H – c – d – e – f – g

 

V stupnici A mol dostaneme tento typ septakordu na I. , IV. a V. stupni:

Ami7 = A – c – e – g / A – H – c – d – e – f – g – a – h – c1 – d1 – e1 …
Dmi7 = d – f – a – c1 / A – H – c – d – e – f – g – a – h – c1 – d1 – e1 …
Emi7 = e – g – h – d1 / A – H – c – d – e – f – g – a – h – c1 – d1 – e1 …
*

Odvodenie molového malého septakordu „Cmi7“ (skratka MMS) od tónu „c“ je možné aj od iných stupníc, obsahujúcich tóny c-es-g-b. Rozpätie MMS je malá septima, stavba akordu: malá tercia + veľká tercia + malá tercia. Intervalový vzorec 1 – 3b – 5 – 7b vyjadruje jeho vnútornú stavbu, ktorú musíme dodržať pri jeho prípadnom transponovaní.

Poznámka: Stavba tohto akordu je rovnaká ako durového kvintakordu s pridanou sextou. Rozdielny je len základný tón, napr.: Cmi7 = c – es – g – b (základný tón „c“) je rovnaké ako: Eb6 = es – g – b – c.

základný tón – čistá prima (1) = červená  malá tercia (3♭) = modrá
čistá kvinta (5) = zelená  veľká septima (7) = žltá 
*

Na obrázkoch vidíte niekoľko základných hmatov molového malého septakordu:

 

septakordy Emi7, Ami7 a Dmi7 (#232)

*

Hmaty malého molového septakordu nájdete tu: Hmaty molový malý septakordov

*

Podobné články

One Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *