|

Symetria dominantných septakordov

Ak hovoríme o symetrii v hudbe a hudobnej teórii, tak máme na mysli určitu pravidlenosť“ a „podobnosť„, ktorá potom poskytuje určité možnosti, napr. pri zámene akordov a podobne. V tejto časti si popíšeme symetriu dominantných (X7) septakordov a vysvetlíme si ich princíp a využitie.

*

Symetria dominantných septakordov

Ide o symetriu dominantných septakordovčo sú to dominantné septakordy nájdete tu: Dominantý septakord, ktoré sú od seba vzdialené o malú terciu (m3, resp. 3b). Príklad symetrie, príbuznosti dominantných septakordov, ktoré sú od seba vzdialené o malú terciu si vysvetlíme na tomto príklade: Zoberme štyri takéto septakordy, vzdialené od seba o malú terciu (m3): C7, Eb7, Gb7 a Hbb7, ktorý ale kôli lepšiej popisnosti nazveme jeho enharmonickou zámenou A7. (Enharmonická zámena v tomto prípade znamená, že znie rovnako, ale inak sa zapisuje do notovej osnovy. Hbb7 je zvukovo, nie notopisne ako A7).

*

*
Rozbor: dominantný septakord C7, tóny v základom tvare: C-E-G-Bb, na hmatníku môže vyzerať napr. takto: E-Bb-C-G, dominantý septakord Eb7, tóny v základom tvare: Eb-G-Bb-Db, na hmatníku môže vyzerať napr. takto: Eb-Bb-Db-G. A hneď vidíme medzi týmito akordami dva spoločné tóny a to C a G.
Ideme o ďalšiu malú terciu vyššie na dominantný septakord Gb7, ktorý má v v základom tvare tóny: Gb-Bb-Db-Fb (jeho enharmonická zámena je F♯7 s tómni: F♯ – A♯ – C♯ – E), ktorý ny hmatniku gitary môže vyzerat takto: Gb-Bb-Db-Fb. Porovnajme ho najskôr s C7 a zistíme, že maju tiež dva spoločné tóny (rovnako znejúce) a to: E = Fb a Bb. Porovnaním s tónmi dominantného septakordu Eb7 nachádzame opäť dva spoločné tóny: Bb a Db.

Posledným maloterciovým posunom je akord Hbb7, ktorý je identický s A7 (enharmonická zámena), ktorý má tóny: A – C♯ – E – G, ktorý by na hmatníku mohol vyzerať takto: E – A – C♯ – G. Aj tu najdeme s každým s predchádzajúcim domonantným septakordom dva spoločné tóny: s C7: E a G, s Eb7: G a Bb a s Gb7: Fb a Bb.S toho teda vyplýva, že pri dominantných septakordoch vzdialených od seba o malú terciu najdeme vždy medzi nimi dva spoločné tóny, čo vyplýva už s ich stavby a tomuto javu hovoríme symetria dominantných septakordov. Tento jav symetrie sa často využíva pre náhradu jedného dominantného septakordu iným (ktorý ma vyhovujúce tóny pre danú potebu), pre spestrenie hry (harmónie). Viac info o symetrii všeobecne nájdete tu: Symetria

*

Inštruktážne video – Symetria dominantných septakordov
*
*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *