|

Dominantný septakord (X7)

Ide o septakord (štvorzvuk), ktorý sa v rámci harmonizácie najviac používa na V. stupni ako dominantný štvorzvuk. Nazývame ho tiež septakordom tvrdým, malým. Vznikne pridaním malej tercie k durovému kvintakordu. Na obrázku dominantý septakord C7:

Septakord C7 = c – e – g – b môžeme odvodiť napr. od V. stupňa stupnice F dur (diatonická dur, iónsky modus):

F – G – A – B – c – d – e – f – g – a – b – c1

V stupnici C dur by sme na V. stupni odvodili dominantný septakord G7 = G – H – d – f :

C – D – E – F- G – A – H – c – d – e – f – g

Odvodenie dominantného septakordu „C7“ (skratka DS) od tónu „c“ je možné aj od iných stupníc, obsahujúcich tóny c – e – g – b, napríklad na prvom stupni mixolydickej stupnice od tónu „c“: c – d – e – f – g – a – b. Rozpätie DS je malá septima, stavba septakordu: veľká tercia + malá tercia + malá tercia. Názov dominantný septakord je odvodený od jeho tvorby – na V. stupni – dominante sedemtónovej stupnice. Intervalový vzorec 1 – 3 – 5 – 7b vyjadruje jeho vnútornú stavbu, ktorú musíme dodržať pri jeho transponovaní. Na obrázku nižšie môžete vidieť hmaty najpoužívanejších dominantných septakordov v ich základnej otvorenej forme.

*

základný tón – čistá prima (1) = červená  malá tercia (3♭) = modrá
čistá kvinta (5) = zelená  veľká septima (7) = žltá 

*

označenie intervalov = ľavý index, doporučený prstoklad = pravý index
*
*
*
Prítomnosť malej septimy (napr. v príklade od „c“, C7 = c – e – g – b), tóny „c – b“, vytvára pocitovo napätie. Harmonicky by sa dal chápať aj tak, že nad tónom „c“ je postavený zmenšený kvintakord od „e“: e – g – b, spolu: c + e – g – b. ( c + Emi5b). Hmaty dominantného septakordu nájdete na tu: Hmaty dominantných septakordov
*
Zaujímavá téma k dominantným septakordom už bola v jednom článku preberaná a síce symetria dominantných septakordov, ktorá rozširuje poznanie o týchto akordoch: Symetria dominantných septakordov
*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *