|

Kvintakord zmenšený (Xmi5b)

*
*
piano_Cmi5b základný tvar

*

V schéme vyššie a aj na klaviatúre je zobrazený kvintakord C zmenšený (Czm) = Cmi5b v základnom tvare. Tento môžeme odvodiť napr. zo stupnice C lokrijska od jej I. stupňa.

C – Des – Es – F – Ges – As – B – c – des – es …

Alebo zo stupnice Db (Des) dur od jej VII. stupňa:

… Des – Es – F – Ges – As – B – c – des – es – f – ges – as …

Odvodenie tohto akordu je možné aj od iných stupníc, obsahujúcich tóny c-es-ges. Sled dvoch malých tercií po sebe určuje zvukový charakter tohto kvintakordu. Tento vytvára napätie. [protected]

Zo stupnice C dur (pôvodné diatonické tóny) by sme mohli odvodiť jeden zmenšený kvintakord od VII. stupňa Hzm = Hmi5b = H – d – f:

… C – D – E – F – G – A – H – c – d – e – f – g …

 

Ak dodržíme uvedené intervalové vzdialenosti (intervalovú skladbu), môžeme zmenšený kvintakord vytvárať aj od iných základných tónov s využitím chromatickej rady: c – cis (des) – d – dis (es) – e – f – fis (ges) – g – gis (as) – a – b – h.

základný tón – čistá prima (1) = červená  veľká tercia akordu (3) = modrá  čistá kvinta akordu (5) = zelená 

 

Niekoľko hmatov zmenšeného kvintakordu na hmatníku gitary (#101)

Niekoľko ďalších hmatov zmenšeného kvintakordu na hmatníku gitary na strunách A-d-g (#141)

Transpozícia hmatov zmenšeného kvintakordu (Xmi5b) na hmatníku gitary (#253)

 

*
Zmenšený kvintakord (Xmi5b)
*
*

 

Obraty zmenšeného kvintakordu na klaviatúre (základný tvar – 1.obrat – 2.obrat):

piano_obraty_Cmi5b

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *