|

Harmonická mol a cigánska dur španielska – paralelné stupnice

WORKSHOP Posledne som publikoval článok o cigánskych stupniciach. Cigánska mol, cigánska dur a cigánska dur španielska. S obsahu príspevku vyplynulo, že cigánska dur stupnica sa odvodzuje s cigánskej molovej stupnice a cigánska dur španielska sa odvodzuje s cigánskej durovej stupnice.

cigánska mol } (ak začneme jej. V. stupňom vznikne) }
cigánska dur (ak modifikujeme  VII. stupeň cigánskej dur vznikne } cigánska dur španielska

Príklad (s videa), pričom tón „b“ = „hes“ (na hmatníkoch gitary sú zobrazené stupnice d mol harmonická a A cigánska dur španielska. Môžete vidieť, že sú paralelné):

D mol harmonická: d – e – f – g – a – b – cis.

Má označené intervaly ľavým horným indexom.

Začneme V. stupňom a doplníme do oktávy a vznikne A cigánska dur španielska: a – b – cis – d – e – f – g.

Má označené intervaly pravým horným indexom.

Tieto stupnice sú paralelné – majú rovnaké tóny avšak každá iný základný tón.

Príklad paralelnosti (módy harmonickej mol od „C“) vidíte na obrázku nižšie. C harmonická mol a a jej V. modus = G ciganska dur španielska sú paralelné, a tak ako aj všetky jej modusy sú len vždy o jeden stupeň posunuté (obdoba stredovekých modov).

*

S touto tématikou veľmi úzko súvisí aj toto video o paralelnosti harmonickej mol a cigánskej dur španielskej:

*

Harmonická mol a cigánska španielska – paralelné stupnice:

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *