|

Cigánske stupnice – odvodenie a príklady

WORKSHOP Ide o rodinu stupníc, ktoré historicky pochádzajú s rómskeho etnika, ak keď ich modifikácie sú používané po celom svete.

Cigánska mol – teoreticky by sme ju mohli odvodiť s harmonickej molovej stupnice. Ak v harmonickej mol zvýšime IV. stupeň, dostaneme cigánsku molovú stupnicu.

*

Už vo vzorci stupnice vidíme zaujímavé (až exotické) intervalové vzdialenosti. Nájdeme tu ako poltónové kroky, tak aj kroky malej tercie, dokonca až v dvoch prípadoch. Práve pre toto „exotické“ intervalové zoskúpenie hráme túto stupnicu na hmatníku gitary v rozšírených pozíciách.

Ciganska dur – túto stupnicu odvodíme od V. stupňa cigánskej molovej stupnice. Prstoklady tejto stupnice identické s ciganskou mol, len posunuté a hrane tiež v rozšírených pozíciách. Stupnica má výrazne exotický charakter s arabským nádychom, čo je dané štruktúrou (vnútornými intervalovými vzdialenosťami) tejto stupnice. Pre názornosť si uvedieme príklad odvodenia od tónu „a„: cigánska mol: a – h – c1 – dis1 – e1 – f1 – gis1 / a1. Ak začneme V.stupňom cigánskej mol dostaneme stupnicu: e1 – f1 – gis1 – a1 – h1 – c2 – dis2 / e2. Ak by sme cigánsku dur transponovali na porovnanie s inými durovými stupnicami do „c„, dostali by sme nasledovné tóny:  c1 – des1 – e1 – f1 – g1 – as1 – h1 / c2

*

Cigánska dur španielska – Je skoro identická s cigánskou dur, avšak na VII. stupni ma malú septimu, príklad od c: c – des – e – f – g – as – b. Malá septima, tón „B“ (Hes) (anglo-američania značia Bb) ruší jeden s hiatusov (medzi tónmi „as – b“ je vzdialenosť dvoch poltónov) a v stupnici zostáva tak ešte jeden hiatus a to medzi tónmi: „des – e„, medzi II a III.stupňom. Táto stupnica sa používa napríklad pri hre flamenga.

Ešte by som chcel pri tejto stupnici poukázať na paralelnosť tejto stupnice so stupnicou harmonická mol, príklad: harmonická mol od „d“: d – e – f – g – a – b – cis, intervalový vzorec: 1-2-3b-4-5-6b-7.

Detaily nájdete v tejto téme – klikni na link nižšie!

Harmonická mol a cigánska dur španielska – paralelné stupnice

 

Ak začneme na V.stupni tejto stupnice, dostaneme tóny: a – b – cis – d – e – f – g, intervalový vzorec: 1-2b-3-4-5-6b-7b. S uvedeného vyplýva, že tieto dve stupnice sú paralelné, inými slovami, že (v tomto príklade) D mol harmonická a A dur cigánska španielska majú rovnaké tóny, ale každá má iný základný tón stupnice.

Odvodenie G cigánskej dur s C cigánskej mol – paralelné stupnice (#128)

*

Cigánske stupnice

*

Ďalšie informácie k týmto stupniciam nájdete tu:
Cigánska mol: https://mojagitara.com/ciganska-mol/
Cigánska dur: https://mojagitara.com/ciganska-dur/
Cigánska dur španielska: https://mojagitara.com/ciganska-dur-spanielska/

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *