|

Cigánska mol

Názov tejto stupnice je etnického pôvodu, poľa etnickej skupiny, ktorá ju používa. Pochádza pravdepodobne z Orientu. V Európe sa rozššírila prostredníctvom ľudovej hudby Cigánov, preto túto stupnicu nazývame cigánska stupnica.

Teoreticky by sme ju mohli odvodiť s harmonickej molovej stupnice. Ak v harmonickej mol zvýšime IV. stupeň, dostaneme cigánsku molovú stupnicu. V tabuľke uvádzam príklad od tónu „a“:

 

*

Cigánska molová stupnica v notovej osnove od tónu „a“:

*
*

vo vzorci stupnice vidíme zaujímavé (až exotické) intervalové vzdialenosti (intervalový vzorec: 1 – 2 – 3b – 4# – 5 – 6b – 7) . Nájdeme tu ako poltónové kroky, tak aj kroky malej tercie, dokonca až v dvoch prípadoch. Práve pre toto „exotické“ intervalové zoskúpenie hráme túto stupnicu na hmatníku gitary v rozšírených pozíciách.

Cigánsku molovú stupnicu môžeme odvodiť aj od pôvodnej molovej zvýššením 4. a 7. stupňa):

Na hmatníku gitary môžete vidieť rozloženie tónov „C“ Cigánskej mol (zväčšená kvarta 4# – tón „Fis“ je zvýraznený oranžovým lemom):

*

Na hmatníku gitary môžete vidieť rozloženie tónov „A“ Cigánskej mol (zväčšená kvarta 4# – tón Dis“ je zvýraznený oranžovým lemom):

*

Tu si môžete pozrieť tóny harmonickej mol od „A“ a vidíte, že rozdiel je len v kvarte. Tu pri harmonickej mol je kvarta čistá (4):

Rozloženie tónov C cigánskej mol 1 – 15 poloha a základný tvar cez dve oktávy (#237)

inštruktážne video – Cigánske stupnice

*

harmonická mol

melodická mol vzostupná

cigánska dur

cigánska dur španielska

podhalanská – lydicko-mixolydická

dorsko-frygicka kombinovaná

*

Podobné články

One Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *