|

Cigánska dur

Túto zaujímavú, až exoticky znejúcu stupnicu odvodíme od V. stupňa cigánskej molovej stupnice.

Pre názornosť si uvedieme príklad odvodenia od tónu „a„:

cigánska mol: a – h – c1 – dis1 – e1 – f1 – gis1 / a1

Ak začneme V. stupňom cigánskej mol dostaneme stupnicu: e1 – f1 – gis1 – a1 – h1 – c2 – dis2 / e2

Vpravo nad jednotlivými dohmatmi – biele indexy označujú intervaly v cigánskej mol (a-h-c1-dis1-e1-f1-gis1-a1 – intervalový vzorec: 1 – 2 – 3b – 4# – 5 – 6b – 7). Potom od V. stupňa (5) už vidíte v ľavých indexoch (v modrom poli) číslovanie intervalov v odvodenej „E“ cigánskej dur stupnice (1 – 2b – 3 – 4 – 5 – 6b – 7) , ktorá je paralelná s „A“ cigánskou mol.

Ak by sme cigánsku dur transponovali na porovnanie s inými durovými stupnicami doc„, dostali by sme nasledovné tóny:  c1 – des1 – e1 – f1 – g1 – as1 – h1 / c2

*
*
Cigánska durová stupnica môže byť odvodená aj od durovej stupnice znížžením 2. a 6. stupňa:

*

Rozloženie tónov „Cciganskej dur na hmatníku gitary:

*

Cigánska dur je odvodená od V. stupňa cigánskej mol, budú prstoklady tejto stupnice identické, len posunuté a hrane tiež v rozšírených pozíciách. Už vo vzorci stupnice vidíme zaujímavé (až exotické) intervalové vzdialenosti. Nájdeme tu ako poltónové kroky, tak aj kroky malej tercie, dokonca až v dvoch prípadoch. Práve pre toto „exotické“ intervalové zoskúpenie hráme túto stupnicu na hmatníku gitary v rozšírených pozíciách.

Rozloženie tónov C cigánskej dur 1 – 15 poloha a základný tvar cez dve oktávy (#236)

inštruktážne video – Cigánske stupnice

https://www.youtube.com/watch?v=FngdWOro9-0

*

harmonická mol

melodická mol vzostupná

cigánska mol

cigánska dur španielska

podhalanská – lydicko-mixolydická

dorsko-frygicka kombinovaná

*

Podobné články

One Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *