|

Aiolská (eiolská) – diatonická mol

V niektorej literatúre je uvádzaná aj ako eiolská stupnica. Má rovnaké tóny ako diatonická molová stupnica. Typické sú poltónové kroky medzi II. a III. stupňom a medzi V. a VI. stupňom. Ide o základnú molový stupnicu, ku ktorej prirovnávame všetky ostatné molové stupnice.

C ionska: C – DE – F – G – A – H – c – de – f – g – a – h – c1

A aiolska: A – H – c – d – e – f – g – a

Porovnaním vyššie uvedených stupníc zistíme, žže majú rovnaký počet predznamení, ale rozdiely tónorod. Takéto stupnice nazývame súbežžné alebo paralelné.

*
*

Pre určenie molového tónorodu (gr. – durový alebo molový charakter kvintakordu a tóniny, teda usporiadanie celých tónov a poltónov) je rozhodujúci prvý tetrachord, ktorý voláme molový tetrachord. Vytvorený rad pôvodných tónov z piesne „Iššla sova na tanec“ od tónu „“a“” k jeho oktáve, usporiadaný podľa šštruktúry molovej stupnice, tvorí základnú molovú stupnicu a mol. Molové stupnice označujeme malými písmenami abecedy.

*
Tóny stupnice C aiolska v jednej oktáve na klaviatúre piana:
*
piano-C_aiolska
*
Pre pripomenutie obrázok s farbami, ktoré sú pričlenené jednotlivým intervalom:
*
*
Na hmatníku gitary môžete vidieť tóny „Aaiolskeho modusu (diatonická mol). Ak sa lepšie pozriete, vidíte, že tóny „A“ aiolskej (diatonická mol) a „C“ ionskej stupnice (diatonická dur) sú rovnaké – majú rovnaké tóny. Rozdiel je len v tom že majú každá iný základný tón. Takýmto stupniciam sa hovorí, že sú paralelné. Horné pravé indexy pri dohmatoch popisujú presnú intervalovú skladbu tejto stupnice: 1 – 2 – 3b 4 – 5 – 6b – 7b.
*

 

Rozloženie a prstoklady aiolskej mol od A s farebným označením intervalov (prima = červená, sekunda = biela, tercia = modrá, kvarta = tyrkisová, kvinta = zelená, sexta = fialová, septima = žltá):

Rozloženie a prstoklady aiolskeho modu – diatonickej mol (1 – 12 poloha) (#153)

Rozloženie a prstoklady aiolskeho modu – diatonickej mol (1 – 15 poloha)  (#235)

Rozloženie a prstoklady aiolskeho modu – diatonickej mol – základný tón = červená (1 – 15 poloha) (#249)

*
Tetrachordy majú vzorce: spodný 2-1-2 (a – h – c1 – d1) a vrchný 1-2-2 (e1 – f1 – g1 – a1). Pre diatonickú mol (aiolsky = eiolsky modus) je typická malá tercia (ostatne ako aj u všetkých molových stupníc) , malá sexta a malá septima. Ak poznáme základnú molovú stupnicu a pravidlo tvorenia durových stupníc s krížižkmi a s bé (durová s krížžikmi od 5.stupňa a durová s béčkami od 4.stupňa), môžžeme toto pravidlo využžiť aj pri odvodzovaní molových stupníc:
*
Aiolsky modus (diatonická mol) – základný tvar od „A“ 4 – 8 poloha cez dve oktávy
*

*

Aiolska_mol-cvičenie-001a – Alternatívne brnkanie 8noty (ľavá ruka)

https://www.youtube.com/watch?v=zFkyWV445fg

 

Aiolska mol – cvičenie 001b (pravá ruka)

https://www.youtube.com/watch?v=lOV0W8CMMpg

*

Aiolska_mol-cvičenie-001c – Príklepy/uvoľnenia 8noty

*

Aiolska_mol-cvičenie-001f – alternatívne brnkanie 8trioly

 *
Transpozícia aiolskej (diatonickej mol) po kvintách nahor:
*
Transpozícia aiolskej (diatonickej mol) po kvartách nahor:

** 

Inštruktážne video – Modálne septatoniky

https://www.youtube.com/watch?v=wbpWAv2BOKo

*

Superhmatník a modálne stupnice

https://www.youtube.com/watch?v=cUX5WY1NFkU

*

Ďalšie sedemtónové modálne stupnice:

ionska – ionsky modus / diatonická dur

dorska – dorsky modus

frygicka – frygicky modus

lydicka – lydicky modus

mixolydicka – mixolydicky modus

lokricka – lokricky modus

*

Podobné články

5 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *