|

Frygická – frygický modus

Je svojim charakterom molová stupnica s typickou malou sekundou na II. stupni. V tejto súvislosti sa hovorí aj o tzv. „frygickej sekunde“ (2b). Odvodzujeme ju od III. stupňa ionskej stupnice. Tetrachordy tejto stupnice majú vzorec: spodný tetrachord: 1 – 2 – 2 a vrchný tetrachord: 1 – 2 – 2, takže sami vidíte, že sú rovnaké a prvým intervalom v každom je malá sekunda (poltón). V porovnaní s diatonickou mol (aiolsky modus) je rozdiel práve t malej sekunde na II. stupni.

C ionska: C – DE – F – G – A – H – c – de – f – g – a – h – c1

E frygicka: E – F – G – A – H – c – d – e

Ak transponujeme túto stupnicu od základného tónu „A“, dostaneme tóny:

*
Phrygian mode - enlarged view of fingerboard with Anglo-American markings
Príklad piesne vo frygickej stupnici:
*
Tóny stupnice C frygicka v jednej oktáve na klaviatúre piana:
*
piano-C_frygicka
*
*
Pre pripomenutie obrázok s farbami, ktoré sú pričlenené jednotlivým intervalom:
*
*
Na hmatníku vidíte zobrazené tóny E frygickej stupnice, ktorá je paralelná (má rovnaké tóny ale iný základný tón) s C durovou diatonikou. Typický interval malej sekundy (2b) je zvýraznený oranžovým lemom:
*
 *

 

Na obrázku nižšie sú zobrazené tóny stupnice „Afrygickej na hmatníku gitary. Porovnajte si rozdiely medzi diatonickou mol a frygickou a uvidíte rozdiel na II. stupni.
*

 

Na obrázku nižšie sú zobrazené tóny stupnice „Efrygickej na hmatníku gitary.

 

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2017/05/hmatnik_E-frygicka.jpg
*

 

Pre porovnanie s C diatonickou dur uvádzam ešte hmatník s tónmi C frygickou:
*

 

Rozloženie a prstoklady frygického modu – červená = základné tóny, biela = frygické sekundy (#155)

Rozloženie a prstoklady frygického modu  – farebné označenie všetkých intervalov (#241)

*
 *
Frygicky modus (Frygicka mol) cv-001 (od „E“)
 *

Frygicky modus (Frygicka mol) cv-001a (od „A“)

*

Rozloženie a prstoklady frygickej stupnice od C s farebným rozlíšením intervalov (prima =  červená, sekunda = biela, tercia = modrá, kvarta = tyrkisová, kvinta = zelená, sexta = fialová, septima = žltá):

Rozloženie a prstoklady frygickej stupnice od C s farebným rozlíšením základného tónu ( C – červená) a frygickej malej sekundy (biela):

*

inštruktážne video – Modálne septatoniky

*

Superhmatník a modálne stupnice

*

Ďalšie sedemtónové modálne stupnice:

ionska – ionsky modus / diatonická dur

dorska – dorsky modus

lydicka – lydicky modus

mixolydicka – mixolydicky modus

aiolska – aiolsky modus / diatonická mol

lokricka – lokricky modus

*

Podobné články

2 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *