| |

Diatonicka G dur a základný akord – Tonika G dur

WORKSHOP Stupnica G dur diatonická dur (ionska) a dva základné hmaty akordu G dur…
*
Akord a tonika G dur
*
1/ Na hornom obrázku v koláži na obrázku máte zobrazené tóny stupnice G dur (diatonická dur). Jednotlivé intervaly sú zobrazené farebne.  Aká farba zodpovedá ktorému intervalu nájdete aj tu – hneď hore:  Superhmatník – zobrazenia a funkcie
 *
Zobrazené sú tóny stupnice cez dve oktávy (dve stupnice G dur nad sebou) v rozsahu všetkých 6-tich strún. Základné tóny (g) sú označené nielen červenou farbou ale aj farebným obrysom.
 *
Najnižším tónom „g“ je tón „g“ na strune basové „E“ v 3-polohe (k 3.pražcu), označený oranžovým lemom. Oktávou k nemu je tón „g“ zobrazený s bielym lemom na strune „g“. Medzi nimi je vzdialenosť 12-poltónov. Ak zoberieme tón „g“ na strune „g“ (biely lem) za základný, tak k nemu tvorí oktávu tón „g“ na strune melodické „e“ v 3-polohe (k 3.pražcu) – modrý lem). Z toho vyplýva fakt, že medzi najnižším „g“ (oranžový lem) a najvyšším „g“ (modrý lem) je vzdialenosť dvoch oktáv.
*
Podrobnejšie info k diatonickej dur stupnici = ionsky modus (stavba a odvodenie) nájdete tu: Ionsky modus
*
2/ Pod stupnicou nájdete dva najpoužívanejšie základné kvintakordy G dur hmat-1 a hmat-2, opäť vidíte farebne označené jednotlivé intervaly zúčastnené v akorde a horné indexy, ľavý určuje interval (značenie intervalu) a pravý určuje prstoklad dohmatovej ruky, prsty 1 = ukazovák, 2 = prostredník, 3 = prstenník a 4 = malíček.
 *
Ak sa lepšie na tie obrázky pozriete, zistíte, že rozdiel v hmatoch len len na jednej strune a síce na strune „h“ V 1.hmate sa využíva prázdna struna „h“ čo je tercia akordu G dur a v 2.hmate zase kvinta „d“  akordu G dur.
*
Na nižšie uvedenom obrázku môžete vidieť všetky hmaty akordu G dur v celom rozsahu hmatníku od 1 po 12 polohu. Vrchný obrázok združuje všetky tóny G dur diatonickej stupnice. Pod ním je dvojica hmatov v základnej polohe s využitím buď tónu „h“ alebo „d“ na strune „h“. Ďalší obrázok zobrazuje v podstate G dur (barré hmat). Potom nasleduje dvojica hmatov odvodených zo základného otvoreného akordu D dur, len je posunutý do 5. a 7.polohy. Nakoniec (spodný obrázok) – tu je G dur odvodený od základného otvoreného akordu A dur, ktorý je posunutý do 10.polohy.
*
Gdur-komplet-kolaz
 *
Podrobnejšie info k diatonickým kvintakordom  (odvodenie) nájdete tu: Kvintakord durový
Podrobnejšie info k diatonickým kvintakordom  (katalog akordov) nájdete tu: Hmaty durových kvintakordov
 *

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *