|

Dórska – dórsky modus

V literatúre býva označená niekedy aj ako dóricka stupnica. Tónorodom (povahou tercie) patrí medzi molové stupnice. Typická pre túto stupnicu je veľká sexta na VI. stupni, čo je pre molovú stupnicu netypické. Tomuto intervalu v molovej stupnici sa preto hovorí „dórska sexta„. Odvodzujeme ju od II. stupňa ionskej stupnice – diatonickej dur:

C ionska: C – D – E – F – G – A – H – c – d – e – f – g – a – h – c1

D dórska: D – E – F – G – A – H – c – d

Dorian mode - enlarged view of fingerboard with Anglo-American markings

Ak transponujeme túto stupnicu od základného tónu „A“, dostaneme tóny:

 
Porovnanie stupnice D mol aiolska a D mol dorska:

 

Príklad piesní v dorskej stupnici:

 

*
Tóny stupnice C dorska v jednej oktáve na klaviatúre piana:
*
piano-C_dorska
*
Pre pripomenutie najskôr uvádzam obrázok s farbami, ktoré sú pričlenené jednotlivým intervalom (stupňom).
*
*
Obrázok nižšie zobrazuje D mol dórsku na hmatníku gitary. D mol dórska je paralelnou stupnicou s C ionskou (diatonickú dur), pretože obidve majú rovnaké tóny, len základný tón je iný. Typická veľká sexta (dórska sexta) je zvýraznená oranžovým lemom):
*
**
Obrázok nižšie zobrazuje obdobnú situáciu no v tomto prípade ide o dórsky modus od základného tónuA„. Všimnite si farebného rozlíšenia jednotlivých intervalov v prehľadnom zobrazení (základný tón je zobrazený červenou farbou a veľká sexta (dórska sexta) je fialová a je zvýraznená oranžovým lemom):
*

Dorsky modus od základného tónu „A“ s použitím tónov s anglo-americkou terminológiou:
Doric mode from the fundamental tone „A“ using tones with Anglo-American terminology:

 


*
Pre porovnanie uvádzam ešte tónové rozloženie tejto stupnice od základného tónu „C„: Opäť vidíme veľkú sextu na 6. stupni „A“ – zvýraznenú oranžovým lemom:
*

*

Rozloženie a prstoklady dorskej mol od A s farebným označením intervalov, prima = červená, sekunda = biela, tercia = modrá, kvarta = tyrkisová, kvinta = zelená, sexta = fialová, septima = žltá (#238)

Rozloženie a prstoklady dórskej mol od A s farebným označením základného tónu A = červená a dórskej veľkej sexty Fis = fialová (#154)

*
Dórsky modus (Dorická mol) cv-001 (od „D“)
*

Dórsky modus (Dorická mol) cv-001a (od „A“)
*
*
Tu si môžete pozrieť praktické transpozície dórskeho mudusu po kvintách nahor:
*
Tu si môžete pozrieť praktické transpozície dórskeho mudusu po kvartách nahor:

*

inštruktážne video – Modálne septatoniky

https://www.youtube.com/watch?v=wbpWAv2BOKo

Superhmatník a modálne stupnice

https://www.youtube.com/watch?v=cUX5WY1NFkU*

Ďalšie sedemtónové modálne stupnice:

ionska – ionsky modus / diatonická dur

frygicka – frygicky modus

lydicka – lydicky modus

mixolydicka – mixolydicky modus

aiolska – aiolsky modus / diatonická mol

lokricka – lokricky modus

*

Podobné články

4 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *