|

Stredoveké MODY – ich paralelnosť

Modyrôzne stupne stupnice. Pri modálnych stupniciach MODY (modus = spôsob) vychádzame s diatonickej durovej stupnice (ionsky modus – mod). Ako základ môžeme zobrať buď stupnicu C dur (ionsku), ktorá je v bežnej praxi považovaná za diatoniku, alebo môžeme vziať do úvahy ako základ prirodzenú 7-tónovú stupnicu (lydicky modus). Postupne si odvodíme obidva tieto príklady.

Pre tých, ktorí používajú anglické názvoslovie je treba vedieť toto: európske (nemecké) H (=anglické B) a európske B je anglické Bb (B-flat). Take naša postupnosť poltónov je: … A – B – H – C, anglo-americká: A – Bb – B – C.

Stupnica C dur (IONSKA – ionsky modus): C – D – E – F – G – A – H / c

*

Táto stupnica má sedem stupňov a teda ak začneme jej II. stupňom dostaneme DORSKY MODUS (dorsku stupnicu) od tónu „D„, ktorá má molový charakter.

Stupnica D (DORSKA – dorsky modus): D – E – F – G – A – H – c / d

*

Ak začneme jej III. stupňom dostaneme FRYGICKY MODUS (friygicku stupnicu) od tónu „E„, ktorá má tiež molový charakter.

Stupnica E (FRYGICKA – frigický modus): E – F – G – A – H – c – d / e

*

Ak začneme jej IV. stupňom dostaneme LYDICKY MODUS (lydicku stupnicu) od tónu „F„, ktorá má podobne ako ionsky modus, durový charakter.

Stupnica F (LYDICKA – lydický modus): F – G – A – H – c – d – e / f

*

Ak začneme jej V. stupňom dostaneme MIXOLYDOCKY MODUS (mixolydicku stupnicu) od tónu „G„, ktorá má podobne ako ionsky modus, durový charakter.

Stupnica G (LYDICKA – lydický modus): G – A – H – c – d – e – f / g

*

Ak začneme VI. stupňom ionskej dostaneme AIOLSKY MODUS (aiolsku stupnicu – diatonická mol) od tónu „A„, ktorá má molový charakter.

Stupnica A (AIOLSKA – aiolsky modus): A – H – c – d – e – f – g / a

Príklady odvodenia súbežných (paralelných) stupníc ionskeho a aiolského modu:

*

Ak začneme VII. stupňom ionskej dostaneme LOKRICKY MODUS (lokricku stupnicu) od tónu „H„, ktorá má tiež molový charakter.

Stupnica H (LOKRICKA – lokricky modus): H – c – d – e – f – g – a / h

*

paralelne-mody-od-c.png

Všetky tieto stupnice sú paralelné, čo znamená, že majú rovnaké tóny, rozdiel medzi nimi je v tom, že každá má iný základný (root) tón. V skutočnosti stále používame tóny stupnice C dur ale poradie tónov je iné, pretože hráme tieto odvodené stupnice od rôznych stupňov základnej (C dur) stupnice. Môžeme to nazvať „modálna paralelnosť„.

Na tejto stránke si môžete pozrieť tabuľkové schémy paralelných modálnych stupníc:

paralelnost-modalnych-stupnic-tabulky/

*

Obdobne by sme si mohli toto odvodenie urobiť od C lydickej (prirodzená 7-tónová stupnica) teraz v tabuľke:

paralelnost-stupnic_C-lydicka.jpg

Ak si chcete prehĺbiť alebo doplniť vedomosti o modálnych stupniciach, kliknite sem:

modalne-stupnice-sumar/

https://mojagitara.com/paralelnost-modalnych-stupnic-tabulky/

*

Podobné články

One Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *