| |

Vokálny dvojhlasný kontrapunkt 4:1

Začátek věty

 • větu zahajujeme stejným způsobem jako v kontrapunktu 1:1 a 2:1

 • můžeme začít rovněž po 1 pomlce (1/4 hodnoty cantu firmu – jen v dokonalých konsonancích)

Průběh věty

 • kontrapunkt postupuje ve čtvrťových hodnotách proti celým nebo v osminových hodnotách proti půlovým hodnotám cantu firmu

 • při postupu v osminových hodnotách dodržujeme tato pravidla:

 1. postupujeme pouze stupňovitě nebo v terciových krocích (veškeré skoky jsou zakázány)

 2. vzestupný terciový krok nesmí začínat na těžké době

 3. delší stupňovitá vzestupná řada může přes taktovou čáru pokračovat stejným směrem jen stupňovitě, avšak opačným směrem (tedy sestupně) bez omezení

 • každý takt (takt = délka 1 noty cantu firmu) rozdělujeme na 4 doby: 1. doba je těžká, 3. polotěžká, 2. a 4. doba jsou lehké

 • pro souzvuky a vztahy souzvuků na těžkých a lehkých dobách platí stejná pravidla jako v kontrapunktu 2:1

 • na těžké a polotěžké (tj. na 1. a 3.) době užíváme pouze konsonance

 • na lehkých dobách kontrapunkt postupuje: a) do konsonantních intervalů

b) jako disonující průchodný tón

c) jako disonující spodní střídavý tón

 • volný nástup disonantních intervalů na lehkých dobách je zakázán

 • interval 1 (unisono) se v průběhu věty může užívat pouze na lehkých dobách

Pohyb hlasů

 • stejně jako v kontrapuktu 1:1 a 2:1

 • veškeré nepovolené postupy nesmějí vzniknout mezi: a) dvěma sousedními těžkými dobami

b) 2. dobou a následující těžkou dobou

c) 3. (tj. polotěžkou) dobou a následující těžkou dobou

d) 4. dobou a následující těžkou dobou

Závěr věty

 • pro poslední dva souzvuky platí stejná pravidla jako v kontrapunktu 1:1 a 2:1

 • k závěrečné 8 nebo 1 postupujeme: a) v poměru 4:1

b) v poměru 2:1 (zpomalíme pohyb v kontrapunktu)

c) v poměru 1:1 (jen výjimečně)

 • synkopické zakončení s průtahem se v kontrapunktu 4:1 nepoužívá

Nota cambiata

 • jedná se o zvláštní ozdobnou melodickou figuru

 • nota cambiata je založena na postupu z konsonance (1. tón) do průchodné disonance (2. tón), tato disonance však není rozvedena, odskakuje stejným směrem pohybu terciovým krokem do další konsonance (3. tón), poté figura postupuje zpět k rozvodnému tónu (4. tón) dosud nerozvedeného průchodu

 • používá se nota cambiata: 1) na těžké době (tj. uvnitř taktu) – klesající (8 – 7 – 5 – 6)

stoupající (3 – 4 – 6 – 5)

2) na polotěžké době (tj. přes taktovou čáru) – základní melodický obrys je stejný, intervalový sled se však poněkud odlišuje (podle postupu cantu firmu), tj.:

klesající (8 – 7 – ? – ?)

stoupající (3 – 4 – ? – ?)

 • notu cambiatu užíváme ve vrchním i spodním hlase

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *