|

Skratky a značky notového písma

V notovom zápise sa tiež vyskytujú skratky a značky, ktoré zrýchľujú a zjednoduššujú zápis. Najčastejššie sa stretávame so značkami, ktoré označujú opakovanie alebo návrat určitej časti skladby. Značky na opakovanie taktov alebo opakovanie tónov (respektíve skupiny tónov) vidíme často pri zápise inšštrumentálneho sprievodu k piesňam, kde sú často opakované rytmické, alebo melodicko-rytmické ostinátne figúry (ostinátna figúra –- nemenný prvok: harmonický, melodický, rytmický – opakujúci sa počas dlhššieho úseku).

Opakovanie časti skladby sa označí značkou nazývanou „repetícia„. Je to dvojitá taktová čiara s dvojitou bodkou na vnútornej strane taktovej čiary umiestnenou v 2. a 3. medzere:

Keď sa časť skladby opakuje od začiatku, opakovaciu značku p횹eme len na koniec prísluššnej časti:

Po opakovaní určitého úseku skladby sa stáva, že sa záver skladby hrá ináč ako prvýkrát. Úsek, ktorý hráme prvýkrát označíme 1. – prima volta (tal.) -– prvý raz. Úsek, ktorý hráme druhýkrát (pri opakovaní nahradí prvý úsek) označíme 2. –seconda volta– – druhý raz. Takty prima volty sa pri opakovaní vynechávajú. Toto označenie sa p횹e nad notovú osnovu.

Keď sa v trojčasovej skladbe zhoduje tretia časť s prvou (forma A B A ), tretia časť sa nevyp횹e, ale na konci druhej časti (B) sa napíše Da Capo al Fine (od začiatku do konca) alebo len D.C., čo znamená opakovanie prvej časti od začiatku, pričom sa koniec prvej časti označí slovom Fine. Capo – hlava (tal.).

Ak sa skladba nemá opakovať od začiatku, ale len od jej určitej časti (miesta), toto miesto, odkiaľ má hudba zaznieť, sa označí značkou (viď znak pod odstavcom) a predp횹e slovami Dal Segno (čítaj seňo) al Fine (alebo len D.S.), teda od značky k predpísanému koncu – Fine.

Opakovanie taktu s ostinátnou figúrou viackrát bez zmeny sa vyznačí vo vnútri taktu ššikmou čiarou s dvoma bodkami (obr. nižšie 1. riadok).

Opakovanie dvojtaktia sa vyznačí dvojitou ššikmou čiarou na taktovej čiare zasahujúcou do dvoch taktov (obr. nižšie 2. riadok).:

Opakovanie tónov rovnakej výššky alebo dvoch a viac tónov rôznej výššky hraných v kratšších hodnotách ako šštvrťová nota sa vyznačí notou, ktorej hodnota je súčtom vššetkých opakovaných nôt a jej nožžička sa prešškrtne -– prečiarkne krátkymi trámcami. Ich počet je taký, aký by mali mať opakované hodnoty vypísané v neskrátenej podobe:

Opakovanie skupiny tónov v tom istom takte sa označuje krátkou ššikmou čiarou:

Skratky na opakovanie taktu, tónov a skupiny tónov sa najčastejšie použžvajú v ručne písaných partitúrach a ručne rozmnožžovaných partoch pre jednotlivé hudobné nástroje hlavne z úsporných dôvodov.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *