|

Odvodenie vedľajších harmonických funkcií – tabuľka

WORKSHOP Pred časom som publikoval príspevok „Odvodenie základných harmonických funkcií – tabuľka„, kde som popisoval postup pri vytvorení základných harmonických funkcií (kadencie), T = Tónika, S = Subdominanta a D =  Dominanta, ide o túto tému: Vedľajšie harmonizačné funkcie

Ucelené info o hlavných harmonizačných funkciách nájdete tu: Hlavné harmonizačné funkcie – Kadencia

Dnes vám ponúkam komplexnú schému (tabuľku), v ktorej môžete vidieť a prehľadne si to aj naštudovať, ako postupovať, pri tvorbe akordov (harmónie) pre vedľajšie harmonické funkcie.

Všetko o harmónii a harmonizácii na mojom webe nájdete v tejto kapitole – sekcii: Harmónia a Harmonizácia

V našom príklade opäť pracujeme so základnou diatonickou radou (ZDR) Diatonická rada (C diatonická durová stupnica) s tónmi c – d – e – f – g – a – h. Na vrchu obrázku vidíte oktávové delenie v rámci dvoch oktáv v chromatickej rade Chromatická rada (každá oktáva má 12 rovnakých poltónov). Jednotlivé stupne v diatonickej mol sú potom označené rímskymi číslami od I. po VII.

V rámci zvislej osi korešponduje s jednotlivými poltónmi chromatickej aj diatonickej rady aj označenie jednotlivých intervalov (názov a číselná skratka), napr. čistá prima = 1, zväčšená prima1# a tak ďalej. Pod týmto je označenie samostatnej základnej diatonickej rady v dvoch oktávach, aby sa prehľadnejšie odvodzovali základné harmonické funkcie.

No a úplne v spodnej časti môžete vidieť triviálny spôsob, ako s tejto stupnice (ZDR) vytvoríte terciovým spôsobom základné akordy (trojzvuky) na vedľajších stupňoch, tj. na II. stupni (supertónika), III. stupni (vrchná medianta), VI. stupni (spodná medianta) a VII. stupni (citlivý tón) stupnice. Ak použijeme všetky zharmonizované stupne stupnice, hovoríme o „stupňovej harmonizácii„. Toto sa deje v každej 7-tónovej stupnici (nielen v diatonickej dur a mol) a tiež v ich transpozíciách, tak si to môžete opäť vyskúšať.

*

*

Harmonizácia Základnej diatonickej rady

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *