|

HARMÓNIA a HARMONIZÁCIA

Harmónia je náuka o akordoch (súzvukoch) a ich vzájomných vzťahoch. Základný harmonický materiál získavame z akordov postavených na siedmich stupňoch durových alebo molových stupníc. Pretože akord je súzvuk najmenej troch tónov, tak aj harmónia, ak má byť funkčne jasná, musí byť najmenej trojhlasná. Takto označujeme jednotlivé intervaly na interaktívnom hmatníku gitary:

Intervaly si budeme označovať rôznymi farbami – snažte sa ich zapamätať:
základný tón – prima = červená  sekunda = biela tercia = tmavo modrá 
kvarta = tyrkysová  kvinta = zelená  sexta = fialová  septima = žltá
oktáva = červená  nona = oranžová   undecima = čierna (dark)

*

Dvojhlas je funkčne veľmi nevýrazný a netvorí akord. Najmenším akordom čo do rozsahu (akordová trieda) je kvintakord (trojzvuk – trojhlas), ktorý sa často v harmónii upravuje pre štyri hlasy. Robí sa to tak, že sa jeden z tónov zdvojuje, najčastejšie tón základný (prima) C-E-G-c. Len výnimočne tercia (E-G-c-e). Piesne a skladby sa často upravujú pre štvorhlasný zmiešaný zbor (sopran, alt, tenor a bass).

*

Interval medzi basom a sopránom tvorí „polohu akordu„. Tieto hlasy sú vonkajšie. Tenor a alt sú hlasy vnútorné. Popíšeme si teraz základné funkcie pri harmonizácii stupnice C dur v trojhlase a v štvorhlase s pohľadu hlavných a vedľajších harmonizačných funkcií. Pre ďalšie info doporučujem navštíviť sekciu „kadencia„.

Harmónia je dôležitým výrazovým prostriedkom v hudbe. Pre výstavbu skladby poskytuje množžstvo akordov, čím umocňuje v hudbe dosiahnuť výrazové kontrasty ľubozvučnosti či neľubozvučnosti. Aj v tomto prípade je účinok výraznejšší, ak je podporený ššpecifickou rytmickou šštruktúrou a odstupňovaný dynamikou.

*

Linky na témy k harmónii a harmonizácii:

Hlavné harmonizačné funkcie – Kadencia

Vedľajšie harmonizačné funkcie

Štrukturálne funkcie

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *