|

Obraty septakordov

Okrem základného tvaru – polohy rozoznávame tri obraty štvorzvukov – septakordov. Vysvetlíme si ich na najviac používanom dominantnom septakorde od tónu „c“. C7 = C – E – G – B.
*
Prvý obrat septakordu

Nastáva presunutím pôvodnej tercie (tercie v základnom tvare) do basu – do polohy najnižšieho tónu. Základný tón sa presúva o oktávu vyššie. Názov tohto obratu kvintsextakord (C6/5 = E – G – B – c) odvodíme od jeho vnútornej stavby, resp. intervalov, ktoré vzniknú medzi najnižším (basovým) tónom a septimou a najnižším tónom a pôvodným tónom základným.

Druhý obrat septakordu

Nastáva presunutím pôvodnej kvinty (kvinty v základnom tvare) do basu. Dosiahneme to presunutím pôvodnej tercie z polohy basového tónu (prvý obrat) o oktávu vyššie. Tento obrat sa nazýva terckvartový. Príklad tohto obratu akordu: C4/3 = G – B – c – e (obrázok nižšie naľavo):

Tretí obrat septakordu

Nastáva presunutím pôvodnej septimy (septimy v základnom tvare) do basu. Toto dosiahneme presunutím pôvodnej kvinty z polohy basového tónu (druhý obrat) o oktávu vyššie. Tretí obrat septimového akordu sa nazýva sekundový – sekundakord (obrázok vyššie vpravo). Príklad tohto obratu septakordu C2 = B – c – e – g.

Názorný príklad vyššie popisovaného na klaviatúre by vyzeral takto:

obraty_C7-piano

Pri odvodení obratov ostatných septakordov by sme postupovali úplne rovnako. Rozdielna by bola ich detailná vnútorná intervalová štruktúra – vzdialenosti.

Poznámka: Nezamieňajte si označenia obratov akordov – ich značky s akordovými značkami.

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *