|

Harmonizácia harmonickej mol

Predtým, ako si niečo povieme o harmonizácii harmonickej mol spomenieme harmonizáciu diatonickej molovej stupnice (aiolsky modus). Ak sa lepšie pozrieme na štruktúru diatonickej mol, vidíme 1/2-tóny medzi II. – III. a V. – VI. stupňom – na obrázku nižšie „h – c1“, „e1 – f1“.

aiolska A mol – intervalová štruktúra stupnice
*


Nižšie na obrázku v 4-takte vidíte vyobrazenú diatonicku mol s tónom „g“ m.7 (malá septima) na VII.stupni. V 5-takte vidíte zharmonizovaný (3-hlas) diatonickú mol s akordom Emi na V.stupni (molová, veľmi nevýrazná dominanta). Akordy na jednotlivých stupňoch: Ami Hmi5b C Dmi Emi F G. V pravej časti vidíte vypísané tri hlavné kvintakordy Ami Dmi Emi.

tóny diatonickej (aiolskej) mol, 4-takt na obrázku nižšie

7 stupňov diatonickej mol v 3-hlase, 5-takt na obrázku nižšie

tri hlavné kvintakordy v diatonickej mol, 6-takt na obrázku nižšie


Z harmonického hľadiska diatonicka molová stupnica (aiolska) nie je veľmi vhodná na harmonizáciu. Harmonizáciou aiolskej – diatonickej molovej stupnice vzniknú molové akordy tvoriace kadenciu. Problém je v tom, že molová dominata nemá potrebný zvukový charakter v harmónii a v postavení s kľudovým I. stupňom – molovou tónikou nie je dostatnočne výrazná. Je potrebné preto dostať na V.stupeň durový akord. Toto dosiahneme práve použitím harmonickej mol, kde siedmy tón stupnice (VII.stupeň) tvorí veľká septima a tento potom na V. stupni v harmonizácii vytvorí durovú – veľkú terciu:

tóny harmonickej mol, 7-takt na obrázku nižšie

7 stupňov harmonickej mol v 3-hlase, 8-takt na obrázku nižšie

tri hlavné kvintakordy v harmonickej mol, 9-takt na obrázku nižšie

Vyššie na obrázku v 7-takte vidíte vyobrazenú harmonicku mol s tónom „gis“ v.7 (veľká septima) na VII.stupni. V 8-takte vidíte zharmonizovaný (3-hlas) diatonickú durovým s akordom E na V.stupni (durová, výrazná dominanta). Akordy na jednotlivých stupňoch: Ami Hmi5bC+DmiEFGismi5b. V pravej časti vidíte vypísané tri hlavné kvintakordy Ami Dmi E.

 


Ak by sme pridali v tejto harmonickej mol ešte jeden hlas (dostali by sme septakordy – 4-zvuky), vyzeralo by to tak, že na V.stupni by bol dominantný septakord E7. Akordy na jednotlivých stupňoch: Ami7 Hmi7/5bCmaj7/5+Dmi7E7Fmaj7Gisdim. Veľmi zaujímavé akordy by sme dostali na III. stupni (Cmaj7/5+) a VII.stupni (Gisdim) s hlavnými kvintakordami: Ami7 – Dmi7 – E7:

7 stupňov harmonickej mol v 4-hlase (septakordy), 10-takt na obrázku nižšie

septakordy na I., IV. a V. stupni v harmonickej mol, 11-takt na obrázku nižšie


Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *