|

Transpozície harmonickej mol – kvartový a kvintový kruh

Transpozície harmonickej mol po kvintách nahor (kvintový kruh)

Ak si zobrazíme tóny harmonickej mol v základnom tvare (pre lepšie porovnanie s diatonickou mol od základného tónu „A“), môžeme ich navzájom porovnať: „A diatonická mol: a – h – c – d – e – f – g – a„, A harmonická mol: a – h – c – d – e – f – gis – a. Roziel nachádzame na VII. stupni (tóny „g“ a „gis„). Tento základný tvar harmonickej molovej stupnice môžeme podobne ako tomu je pri diatonickej du alebo diatonickej mol transponovať do rôznych polôh. Na obrázku nižšie rozloženie tónov harmonickej mol od základného tónu „A“  v 1 až 12. polohe:

Rozloženie tónov na hmatníku - stupnica A mol harmonická po 16 polohu

Následne ak budeme odvodzovať transpozície harmonickej mol po kvintách nahor, budú základné tóny harmonických stupníc nasledovne (kvintový kruh): a – e – h – fis – cis – gis – dis – ais. Prvá transpozícia od základného tónu „A“ na kvintu (nový základný tón) „E„:

Rozloženie tónov na hmatníku - stupnica E mol harmonická po 16 polohu

Ďalej postupujeme v kvintovom kruhu: H – F# – C# – G# – D# – A#:

*

Transpozície harmonickej mol po kvintách nadol – kvartách nahor (kvartový kruh)

Ak budeme odvodzovať transpozície harmonickej mol po kvintách nadol (kvartách nahor), budú základné tóny harmonických stupníc nasledovne (kvartový kruh): a – d – g – c – f – b – es – as. Prvá transpozícia od základného tónu „A“ na kvartu (nový základný tón) „D“ a tak ďalej postupujeme po čistých kvartách:

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *