|

Prirodzená šesťtónová – Hexatonika

Vznikne postavením piatich čistých kvínt nad seba: 1 – 5 – 9 – 13 – 17 – 21, od C to budú tóny: C – G – d – a – e1 – h1. Ak usporiadame uvedené tóny do jednej oktávy dostaneme sled – zoskupenie tónov : C – D – E – G – A – H. (alebo: c1 – d1 – e1 – g1 – a1 – h1) čo zodpovedá intervalovej skladbe 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7. Rozsah tejto stupnice je určený intervalom medzi I. a VI. stupňom a tvorí ho veľká septima. Prirodzená hexatonika od „C“ v notovej osnove a na hmatníku gitary: [protected]

*

Tu nájdete názorné odvodenie prirodzených stupníc z čistých kvínt:
https://mojagitara.com/odvodenie-prir-stupnic-cez-c-kvinty/
*

 

*
Ak si porovnáte prirodzenú pentatoniku a prirodzenú hexatoniku, vidíte, že pribudol VII. stupeň = tón „H“:
*
*
Prirodzenej hexatónike nebudeme venovať nejakú zvláštnu pozornosť, nakoľko tvorí medzistupeň medzi veľmi často používanou prirodzenou pentatonikou a sedemtónovým stupnicami.

Prirodzena hexatonika – rozlozenie tonov na hmatniku 1. az 15. poloha – farebné intervaly (#10)

Prirodzena hexatonika – rozlozenie tonov na hmatniku 1. az 15. poloha – červená = základný tón (#159)

*
Ďalšie hexatonické stupnice:
*

Podobné články

2 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *