|

Pentatonika II. stupňa

Názov tejto stupnice je len pracovný a to podľa stupňa, od ktorého v prirodzenej pentatonike túto stupnicu odvodzujeme. Na druhom stupni prirodzenej pentatoniky je veľká sekunda, takže prirodzená pentatonika odC“ a pentatonika II.stupňa od Dsú paralelné = majú rovnaké tóny (ale iný základný tón).

V notovej osnove vľavo prirodzená pentatonika (c1 – d1 – e1 – g1 – a1), v strede od jej II. stupňa odvodená „d“ pentatonika II.stupňa (d1 – e1 – g1 – a1 – c2) a vpravo tiež pentatonika II. stupňa ale transponovaná do rovnakého základneho tónu „c“ (c1 – d1 – f1 – g1 – b1).


*


*
Na hmatníku vidíte zobrazené tóny D pentatoniky 2. stupňa, ktorá je paralelná s C prirodzenou pentatonikou (majú rovnaké tóny ale iný základný tón):
*
*
Okrem toho si všimnite, že D pentatonika II.stupňa nemá terciu: d – e – g – a – c1, kde na III.stupni stupnice je kvarta. Rovnako to je aj u všetkých pentatonik II.stupňa. Ešte si to ukážeme na C pentatonike II. stupňa v detaile:
Na ďalšom hmatníku nižšie vidíte tóny C pentatoniky 2. stupňa, kde si môžete porovnať (ako je tomu v dolnej tabuľke) tóny a intervaly oboch stupníc. C pentatonika II.stupňa rovnako nemá terciu: c – d – f – g – b. Na III.stupni je kvatra „f„.
*
*
Intervalový rozbor tejto stupnice: c – d – f – g – b (pričom: b = Hb)
Intervalový vzorec tejto stupnice: 1 – 2 – 4 – 5 – 7b
c = je základný tón (čistá prima) a tvorí I.stupeň stupnice)
d = veľká sekunda ( voči základnému tónu „c – d„) a tvorí II.stupeň stupnice)
f = čistá kvarta ( voči základnému tónu „c – f„) a tvorí III.stupeň stupnice)
g = čistá kvinta ( voči základnému tónu „c – g„) a tvorí IV.stupeň stupnice)
b = malá septima ( voči základnému tónu „c – b„) a tvorí V.stupeň stupnice)
*
Keďže táto stupnica nemá terciu nedá sa zaradiť ani medzi durové, ani molové stupnice. Tóny C pentatoniky II.stupňa sa dajú použiť  ako východiskový materiál pre improvizáciu v Bbdur (jasne vidíte v nej sled tónov: b-c-d-f-g), resp. Fmi (Fmol) – (jasne vidíte v nej sled tónov: f-g-b-c-d).
*

Pentatonika II, stupňa – rozloženie tónov na hmatníku a prstoklady – farebné intervaly (#139)

Pentatonika II, stupňa – rozloženie tónov na hmatníku a prstoklady – základný tón = červená elipsa (#170)

Porovnajme intervalové vzorce pentatonických stupníc:
*
*
Tiež má rovnaké tóny (od rovnakého základného tónu) ako pentatonická Mégha s rozdielom, že namiesto veľkej sexty na V. stupni má malú septimu. Táto stupnica obsahuje všetky „dosažiteľnéčisté intervaly (1 – 4 – 5). prstoklady tejto stupnice sú rovnaké len sú posunuté oproti prirodzenej pentatonike o veľkú sekundu vyššie.
*

Podobné články

One Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *