| |

Vokálny trojhlasný kontrapunkt

Začátek věty

 • začínáme oktávovým, unisonovým nebo kvintovým souzvukem se zdvojeným základním tónem

 • můžeme začít také durovým tónickým kvintakordem

Průběh věty

 • ke cantu firmu současně tvoříme dva kontrapunkty

 • všechny dvojice hlasů (celkem 3 kombinace) musí splňovat podmínky dvojhlasého kontrapunktu

Na těžkých dobách používáme:

 • konsonantní dvojzvuky se zdvojeným jedním tónem v oktávě, méně často i v unisonu

 • durové a mollové kvintakordy a sextakordy

 • zmenšený sextakord (oba tóny jeho zv. 4 nebo zm. 5 však rozvádíme stupňovitě)

 • doporučuje se dvojzvuky střídat s trojzvuky, aby nevznikl pohyb v dvojhlase

 • sextakordy sice obsahují disonantní kvartový interval, tato kvarta je však kryta tercií ve spodním hlase (tzv. krytá kvarta)

 • kvartsextakordy se nepoužívají, protože obsahují nekrytou kvartu (v synkopickém nebo smíšeném kontrapunktu je však můžeme použít jako průtažné)

Skryté kvinty a oktávy

 • skryté oktávy jsou zakázány (můžeme použít pouze v závěru)

 • skryté kvinty jsou povoleny mezi dvojicí vnějšího a vnitřního hlasu

 • je-li skrytá kvinta mezi vnějšími hlasy, pak: – nesmí vzniknout quinta battuta (tj. vrchní hlas musí postupovat jen stupňovitě, spodní pak skokem)

– druhý akord musí být úplný

Křížení hlasů

 • je povoleno a doporučeno

 • před závěrem věty je nutno všechny hlasy seřadit do původního pořadí

Závěr věty

 • k oběma převodním tónům se přidává třetí tón – vzniká tím úplný akord D, D6
  nebo VII6

 • ve frygické tónině je to pouze kvintakord nebo sextakord VII. stupně

 • převodní tóny postupují stejně jako ve dvojhlasém kontrapunktu (tj. směřují stupňovitě do finály – 3 1 nebo 6 8)

 • zbývající hlas postupuje do primy, durové tercie nebo kvinty tónického souzvuku

 • závěrečný akord je vždy neúplný, tj. zdvojená finála + prima (oktáva), durová tercie nebo kvinta

Kontrapunkt stejný 1:1

 • na těžkých dobách užíváme pouze konsonantní dvojzvuky nebo trojzvuky (kvintakordy nebo sextakordy)

 • paralelní sextakordy lze užít nejvýše 3x za sebou

Kontrapunkt nestejný

 • jeden kontrapunkt postupuje ke cantu firmu v poměru 1:1, druhý pak v poměru 2:1, 3:1, 4:1 nebo 6:1

 • hlas postupující v

 • na těžkých (tj. lichých) dobách užíváme jen konsonance (jako v kontrapunktu 1:1)

 • na lehkých (tj. sudých) dobách mohou být: a) konsonance

b) průchodné disonance

c) spodní střídavý tóny

(stejně jako ve dvojhlasém kontrapunktu 2:1, 4:1 nebo 6:1)

 • v kontrapunktu 3:1 postupujeme opět v konsonantních intervalech na všech dobách

 • můžeme použít rovněž notu cambiatu (terciový odskok však musí konsonovat s oběma hlasy)

Kombinovaný poměr 2:1 a 4:1 nebo 3:1 a 6:1

 • oba kontrapunkty postupují ve vzájemném poměru 2:1

Kontrapunkt synkopický

 • průtažné disonance užíváme pouze v jednom hlase

Kontrapunkt smíšený

 • používáme: a) pouze v jednom hlase, druhý hlas postupuje s cantem firmem v poměru 1:1

b) v obou kontrapunktech

Volný polyfonní tříhlas (kombinace všech kontrapunktů)

 • všechny hlasy postupují rytmicky i melodicky zcela samostatně

  Prevratný KTP – tabuľka

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *