|

Obraty kvintakordov – Rozbor príkladu od C

V dnešnom článku si povieme niečo o obratoch kvintakordov a rozoberieme si podrobnejšie príklady od základného tónu „c“. Tiež si obrázky popíšeme a vykonáme výklad. Na záver bude niekoľko otázok, na ktoré treba odpovedať.

Na obrázku vidíte tabuľku – 4 typy kvintakordov plus jeden alterovaný kvintakord v príklade od základného tónu „c“. Durový kvintakord (C), molový kvintakord (Cmi), zmenšený kvintakord (Cmi5b), zväčšený kvintakord (C+) a alterovaný kvintakord (C5b).

Článok dokresíuje a dopňuje informácie k „obratom kvintakordov“ – tu:

OBRATY KVINTAKORDOV

Popis obrázku

Farebne sú rozlíšené intervaly – ale pozor, len v základnom tvare každého kvintakordu (červená = prima, modrá = tercia, zelená = kvinta).

Čísla nad tónmi popisujú, koľko fyzických poltónov je od najnižšie postaveného tónu na každej schéme na obrázku – tabuľke.

Skratky názvov intervalov sú vysvetlené dole vľavo na obrázku, ale pre prehľadnosť to vypíšem aj sem: zm.3 = zmenšená tercia, m.3 = malá tercia, v.3 = veľká tercia, zm.4 = zmenšená kvarta, č.4 = čistá kvarta, zm.5 = zmenšená kvinta, zv.5 = zväčšená kvinta, m.6 = malá sextav.6 = veľká sexta, zv.6 = zväčšená sexta.

Výklad popisu

Napr. durový kvintakordzákladný tvar vzdialenosť (interval) od „c“ po „e“ je označený v.3 a nad tónom „e“ je číslica „4„. Znamená to, že medzi tónmi „c – e“ je interval veľkej tercie a má fyzickú veľkosť 4 poltóny.

1.obrat / sextakord „e – g – c1“, m.6 označuje, že medzi okrajovými tónmi (e – c1) je vzdialenosť 8 poltónov a je to m.6 = malá sexta.

2.obrat / sextakord „g – c1 – e1“, č.4 označuje, že medzi tómni „g -c1“ je vzdialenosť 5 poltónov a jedná sa o čistú kvartu (č.4). Označenie v.6 znamená, že medzi tómni „g -e1“ je vzdialenosť 9 poltónov a jedná sa o veľkú sextu (v.6).

obraty-akordov-tabulkax_


Komentár k tabuľke – popis obrázku

Durový kvintakord

Základný tvar má rozsah (čistej) kvinty.

1.Obrat má rozsah (malej) sexty a preto bol nazvaný ako sextakord.

2.Obratrozsah (veľkej) sexty a zároveň je vzdialenosť medzi prvým a druhým tónom v tomto obrate (čistá) kvarta a preto bol nazvaný ako kvartsextakord.

U ostatných kvintakordov sa situácia opakuje, akurát, kôli inej vnútornej štruktúre sú presné vzdialenosti (na poltóny, nie na intervaly ako také) iné.

Molový kvintakord

Základný tvar má rozsah (čistej) kvinty.

1.Obrat má rozsah (veľkej) sexty a preto bol nazvaný ako sextakord.

2.Obratrozsah (malej) sexty a zároveň je vzdialenosť medzi prvým a druhým tónom v tomto obrate (čistá) kvarta a preto bol nazvaný ako kvartsextakord.

Zmenšený kvintakord

Základný tvar má rozsah (zmenšenej) kvinty.

1.Obrat má rozsah (veľkej) sexty a preto bol nazvaný ako sextakord.

2.Obratrozsah (malej) sexty a zároveň je vzdialenosť medzi prvým a druhým tónom v tomto obrate (čistá) kvarta a preto bol nazvaný ako kvartsextakord.

Zväčšený kvintakord

Základný tvar má rozsah (zväčšenej) kvinty.

1.Obrat má rozsah (malej) sexty a preto bol nazvaný ako sextakord.

2.Obratrozsah (malej) sexty a zároveň je vzdialenosť medzi prvým a druhým tónom v tomto obrate (zmenšená) kvarta a preto bol nazvaný ako kvartsextakord.

Alterovaný kvintakord

Základný tvar má rozsah (zmenšenej) kvinty.

1.Obrat má rozsah (malej) sexty a preto bol nazvaný ako sextakord.

2.Obratrozsah (zväčšenej) sexty a zároveň je vzdialenosť medzi prvým a druhým tónom v tomto obrate (zväčšenej) kvarty a preto bol nazvaný ako kvartsextakord.


Otázky, na ktoré treba odpovedať

Pri durovom a molovom kvintakorde vidíme intervaly ako m.3, v.3, č.5, v.6, m.6 (diatonické – pôvodne, tzv. doškálne)

Pri ďalších vidíme aj intervaly nedoškálne zm.4, zv.4, zv.6 čo spôsobuje zmenená vnútorná stavba ostatných kvintakordov.

Prečo je príklade zmenšeného kvintakordu 1. a 2.obrat medzi tónmi „ges – c1“ interval zväčšenej kvarty (zv.4), keď je to vzdialenosť 6 poltónov, čo by zodpovedalo zmenšenej kvinte ???

Prečo je príklade zväčšeného kvintakordu 1. a 2.obrat medzi tónmi „gis – c1“ interval zmenšenej kvarty (zm.4), keď je to vzdialenosť 4 poltónov, čo by zodpovedalo veľkej tercii ???

Prečo je príklade alterovaného kvintakordu – základný tvar a  1.obrat medzi tónmi „e – ges“ interval zmenšenej tercie (zm.3), keď je to vzdialenosť 2 poltónov, čo by zodpovedalo veľkej sekunde ???

Prečo je príklade alterovaného kvintakordu – 1. a 2.obrat tónmi „ges – c1“ interval zväčšenej kvarty (zv.4), keď je to vzdialenosť 5 poltónov, čo by zodpovedalo napríklad aj zmenšenej kvinte ???

Prečo je príklade alterovaného kvintakordu – 2.obrat tónmi „ges – e1“ interval zväčšenej sexty (zv.6), keď je to vzdialenosť 10 poltónov, čo by zodpovedalo malej septime ???

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *