|

Modálne stupnice v základnej polohe

V dnešnom príspevku ponúkam cvičenie prstokladov – modálne stupnice v základnej polohe od tónu „C„. Základná poloha využíva hru niektorých tónov na prázdnych strunách. Na obrázkoch sú na hmatníku zobrazené rovnaké tóny s výnimkou jedného fis1/ges1:

Na hornom: c1 – des1 – d1 – es1 – e1 – f1  – fis1 – g1 – as1 – a1 – hes1 (= b1) – h1 – c2

Na dolnom: c1 – des1 – d1 – es1 – e1 – f1  – ges1 – g1 – as1 – a1 – hes1 (= b1) – h1 – c2

*

*

Farby v schéme označujú stupne (intervaly v hrubom označení), tj. prima = červená farba,  sekunda = biela, tercia = modrá, tyrkysová = kvarta, kvinta = zelená, sexta = fialová, seprima = žltá a oktáva = červená.

Ľavý horný index nad dohmatom označuje presné označenie intervalov, tj. 1 = čistá prima, 2b = malá sekunda, 2 =  veľká sekunda, 3b = malá tercia, 3 = veľká tercia, 4 = čistá kvarta, 4# = zväčšená kvarta, 5b = zmenšená kvinta (pričom 4# = 5b počtom 1/2-tónov), 5 = čistá kvinta, 6b = malá sexta, 6 = veľká sexta, 7b = malá septima, 7 = veľká septima a 8 = čistá oktáva.

Pravý horný index označuje prstoklad prstov dohmatovej ruky, pričom 1 = dohmat ukazovákom, 2 = dohmat prostredníkom, 3 = dohmat prstenníkom, 4 = dohmat malíčkom.

Podľa týchto popisov a nižšie uvedených intervalových vzorcov cvičte modálne stupnice nahor aj nadol:

*

ionska (diatonická dur): 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7

ionska.jpg

*

dorska (dorsky modus): 1 – 2 – 3b – 4 – 5 – 6 – 7b (dorska veľká sexta)

dorska.jpg

*

frygicka (frygicky modus): 1 – 2b – 3b – 4 – 5 – 6b – 7b (frygicka malá sekunda)

frygicka.jpg

*

lydicka (lydicky modus): 1 – 2 – 3 – 4# – 5 – 6 – 7  (lydicka zväčšená kvarta)

lydicka.jpg

*

mixolydicka (mixolydicky modus): 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7b (mixolydická malá septima)

mixolydicka.jpg

*

aiolska (diatonická mol): 1 – 2 – 3b – 4 – 5 – 6b – 7b

aiolska.jpg

*

lokrijska (lokricka, lokricky modus): 1 – 2b – 3b – 4 – 5b – 6b – 7b (lokricka zmenšená kvinta)

lokricka.jpg

*

Poznámka: Kôli rovnomernému precvičovaniu všetkých štyroch dohmatových prstov hrajte prstami ako je označené v pravom hornom indexe a nenahradzujte malíček iným prstom. Doporučujem aby ste si pri hraní týchto stupníc cvičili aj „sluchovú pamäť„, to znamená, že sa snažte zapamätať si zvukový charakter každej s týchto modalnych (stredovekých cirkevných) stupníc.

Paralelné modálne stupnice vzákladnej polohe na hmatníku gitary (#127)

 

Vyskúšajte si potom zahrať v každej stupnici dolný a horný tetrachord samostatne. (príklad, diatonická dur: dolný tetrachord: c1 – d1 – e1 – f1, horný tetrachord g1 – a1 – h1 – c2), atd…

 *

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *