| |

Hmatník – detailny popis – tóny – dĺžky – frekvencie

Hneď na začiatok uvádzam tabuľku, kde nájdete nielen jednotlivé tóny na hmatníku gitary ale aj ich kmitočet v hertzoch (hz). Tiež aktívnu dĺžku struny na danom tóne / pražci / strune a potom si popíšeme jej obsah detailne:

Frekvencie a dĺžka menzúry

Frekvencie a dĺžka menzúry.pdf

Tabuľka vyobrazená vyššie má dve hlavné časti vrchnú (od 0 – 12 pražec) a spodnú (od 12 po 24 pražec). Pre začiatočníkov doporučujem orientovať sa najskôr vo vrchnej časti tabuľky.

Z ľavej strany smerom doprava sú označené struny gitary (zľava) E – A – d – g – h – e1, pričom ku každej strune prislúcha vertikálna pozícia označujúca pražec (0 až 24), pričom „0“ znamená struna znejúca naprázdno.

Ku každej strune tiež prislúcha označenie jej kmitočtu (frekvencie) v hertzoch (hz) označenie písmom kurzíva. Pre lepšie odlíšenie príslušných sekcií strún sú tieto vo vrchnom riadku farebne odlíšené.

Tak napríklad basová struna „E“ má kmitočet 82,41 hertzov, struna „A110,00 hz, struna „d146,83 hz, struna „g196,00 hz, struna „h246,94 hz a struna „e1“ (melodické e) 329,63 hz. Napríklad komorné A (a1) označené žltým má 440 hz. Pri 24 pražcovej gitare je najvyšším tónom „e3“ s kmitočtom 1318,51 hz. Všetky ostatné tóny na jednotlivých strunách a pražcoch si takto môžete pozrieť v tabuľke akú majú frekvenciu (kmitočet).

V pravej časti tabuľky (predposledný stĺpec) vám poskytuje ďalšie údaje: 17,817 je konštanta, s ktorej sa vypočítava dĺžka pre danú polohu – pražec.

Pod konštantou je údaj hovoriaci o celkovej dĺžke – menzúre (aktívnej zóny struny – strún). Je tam uvedené číslo 66,0 čo je 66 cm alebo 660 mm. Pracuje sa na tom aby sme sem dostali takúto tabuľku s možnosťou dosadzovanie tohto čísla a automatickom prepočte dĺžok.

Posledné dva stĺpce uvádzajú potom presné údaje o šírke polohy a zostávajúcej vzdialenosti po kobylku. Výpočet sa robí tak, že dĺžku menzúry (v tomto prípade 66) vydelíme konštantou 17,817 = 3,704.

66 : 17,817 = 3,704 (cm)

To znamená, že 1 pražec je vzdialený od nultého (sedlového pražca) o 3,704 cm a zostávajúca dĺžka po kobylku je 62,296 cm.

66 – 3,704 =  62,296

Na 24 pražci to vychádza tak, že šírka medzi 23 a 24 pražcom je 0,926 cm a zostávajúca dĺžka po kobylku je 16,500 cm.

Za zmienku stoja ešte farebné zvislé pásy (sprava oranžový, potom žltý, zelený, modrý a červený). Ak si povšimnete jedná sa o prekrývanie tónov na susediacich strunách. Tak napr. na strunách „E“ a „A“ sa prekrývajú tóny: A, B, H, c, cis/des, d, dis/es, e. čo je označené oranžovou farbou. Obdobne sa prekrývajú tóny aj na strunách „A“ – „d„, „d“ – „g„, „g“ – „h„, „h“ – „e1„.

Takéto komplexné tabuľky využívajú výrobcovia gitár a podľa dĺžky menzúry takto vypočítajú, kde sa majú nachádzať jednotlivé pražce na gitare a aká má byť zbytková vzdialenosť po kobylku, resp. kobylkovú vložku.

Na hmatníku gitary je v rámci jednej oktávy (od 0 po 12 pražec) celkove 72 pozícii, ktoré v skutočnosti obsahujú len 37 rôznych tónov. Z toho vyplýva, že sa niektoré tóny prekrývajú – rovnaké tóny sa dajú zahrať na rôznych miestach.

Ak chcete detailnejšie informácie o frekvenciách jednotlivých tónov s rozsahom viac ako má gitara, kliknite sem:

Tony a ich Frekvencie

upravená tabuľka:

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *