|

Transpozícia

Transpozícia je prenesenie do inej absolútnej výšky pri zachovaní všetkých vlastností. Transponovať môžeme tóny, intervaly (kde musíme zachovať presný výškový aj „písmeno-tvornýodstup), stupnice (kde tiež musíme zachovať jednotlivé intervalové odstupy) alebo akordy.

Transpozícia je posunutie (prepísanie) skladby, melódie alebo jej častí o určitý interval smerom nahor alebo nadol tak, žže sa intervalové vzťahy medzi tónmi nezmenia. To znamená, žže ide o presný prepis z pôvodnej tóniny do inej (vyššššej alebo nižšžšej). K tejto potrebe dochádza často, najmä pri speve, z hľadiska rôzneho hlasového rozsahu žspevákov. Hudobník – spevák preto transponuje pôvodne zapísanú skladbu do tóniny, ktorá mu vyhovuje z hľadiska tónového rozsahu, ktorý dokáže zaspievať, alebo v ktorom sa mu spieva komfortne.

Pri samotnom speve je transpozícia jednoduchá. Stačí spevákov uvies pomocou hudobného nástroja do danej tóniny (základný tón a tonický kvintakord) a na základe tonálneho cítenia zaspievajú pieseň bez problémov.

Sprievod na hudobnom nástroji dokážže (bez prepisu) transponovať priamo z pôvodnej tóniny len dobrý a pohotový hudobník. Ak nepatríte medzi takých, pre istotu pri sprievode na hudobnom nástroji si pretransponujte melódiu piesne do vyhovujúcej tóniny, prípadne aj s notovým zápisom, alebo ak vám stačí harmonický podklad, transponujte akordy. Pri transpozícii sa môžže postupovať viacerími spôsobmi.

1./ Postup
a) na základe stupňového radu očíslujeme tóny melódie zapísanej v pôvodnej tónine

b) napíššeme očíslovaný stupňový rad tóniny, do ktorej chceme melódiu transponovať a vzájomne porovnávame tóny v obidvoch stupniciach na základe označených stupňov

c) jednotlivé tóny pôvodnej melódie podľa číselného porovnania prepíššeme do novej tóniny. Príklad transpozície piesne „Kedz sebe zašpivam” z tóniny C dur do tóniny B dur:

Prvý spôsob, porovnávaním jednotlivých tónov v očíslovanom stupňovom rade a podľa neho prepisovaním melódie, je zdĺhavý. Druhý spôsob -– spôsob transpozície pomocou intervalov je rýchlejší:

2./ Postup:

  1. a)  určíme a očíslujeme začiatočný tón melódie v pôvodnej tónine a v transponovanej tónine ho podľa určenia presne zapíššeme. (Napr.: melódia začína v C dur 5. st. = g1, v transponovanej tónine E dur je 5. st. tón h1.)
  2. b)  porovnávame interval medzi obidvoma začiatočnými tónmi – v pôvodnej tónine a v tónine, do ktorej chceme transponovať (v našom prípade v. 3.)
  3. c)  po určení intervalu zapisujeme vššetky ďalššie tóny v transponovanej tónine o tento interval vyššššie alebo nižšžšie (v naššom prípade o v. 3. vyššššie). Predznamenanie tóniny vypíššeme. Príklad transpozície úryvku ľudovej piesne „Spievanky, spievanky” z tóniny C dur do E dur:

a) prvý krok – určíme prvý tón – začiatočný:

b)  5.st. v E dur je o terciu vyšššie oproti tónine C dur,

c)  ostatné tóny zapisujeme tiež o terciu vyššššie.

*
Inštruktážne video k téme – Transpozícia a barré akordy
*

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *