Kemper Profiler – Vytvorenie užívateľskej stupnice

Vytvorenie užívateľskej stupnice je možné urobiť s použitím efektového modulu HARMONIC PITCH. Tento efekt je dvojhlasný pitch shifter, ktorý môže byť použitý k vytvoreniu dvoch harmónií. Detekuje výšku tónu a vytvára harmonické hlasy podľa vopred zvolenej tóniny (KEY) a stupnice. Je funkčný len v prípade, že hráte jednotlivé tóny, nie súzvuky.

Užívateľské stupnice – Harmonic Pitch obsahuje tiež dve programovateľné stupnice, ktoré vám umožnia vytvoriť vlastné harmónie, ak vám nestačí klasická diatonická dur a mol stupnica.

Postup:

– Vyberte si Rig, kde chcete uplatniť a vytvoriť stupnicu

– Napr. do modulu „X“ v sekcii „Effects“ priradťe (ak už nie je priradený) HARMONIC PITCH

– Dole vpravo pod displejom prvý a druhý knob ovláda nastavenie pre voľbu stupnice. Potočte týmto knobom (knobmi) pre vyvolanie príkazu v menu „User Scale-1“ (knob úplne vpravo) alebo „User Scale-2“ (knob druhý vpravo).

– Akonáhle nastavíte User Scale, tak sa vyšednutý nápis vyššie vpravo nad displejom „Edit User Scale-1“ alebo „Edit User Scale-2“ vyčierni a je možné zadávať harnóniu chromaticky po poltónoch. Postupne nastavte v Krokoch Scale 0Scale 11 všetkých 12 chromatických 1/2-tónov podľa vašej potreby (Ale nemusíte všetky poltóny, ak stačí nastavte len stupne príslušnej stupnice).

– Vyrobenú užívateľskú stupnicu (stupnice) si môžete uložiť s Rigom alebo ako miestnu efektovú predvoľbu.

Charakteristika a nastavenie stupníc

V ďalšom by som vám napomohol s parametrami štyroch najpoužívanejších stupníc z hľadiska modernej harmonizácie a to Diatonicka dur (Inonska), Diatonicka mol (Aiolska), Harmonická mol a Cigánska dur španielska. otázkou ešte zostáva, či tieto stupnice chcete použiť pre hru diatonických dvojhlasov (stačí vyplniť jedna stupnica V1, resp V2) alebo chcete použiť celé kvintakordy (potom musíte vyplniť V1 aj V1). Pre celé kvintakordy je optimálne zadať ako V1 terciu nahor a pre kvintu zadať kvartu nadol aby bol akord čo najviac „pohromade“ a vyznel čo najprirodzenejšie.

Ionska – ionsky modus – diatonická dur

Diatonicka dur - Ionska od C

Aiolská (eiolská) – diatonická mol

Diatonická mol - Aiolska od C

Harmonická mol

Harmonická mol od C

Cigánska dur španielska

Cigánska dur španielska od C

Inak keď trochu viete transponovať, nemusíte vyrábať Cigánsku dur španielsku resp. naopak Harmonickú mol, nakoľko tieto dve stupnice sú paralelné. Na V. stupni Harmonickej mol vytvoríte Cigánsku dur španielksu, ako je to popísané tu v tejto téme:

Harmonická mol a cigánska dur španielska – paralelné stupnice

Ďalšou dobrou pomôckou je odvodenie ostatných modálnych stupníc s Diatonickej dur resp. Diatonickej mol. Konkrétne napr. C ionska má tie isté tóny ako D dorska albo ako E frygicka, alebo ako F lydická, G mixolydická, A aiolska alebo H lokrijska, stačí si pamätať ten posun a podľa toho navoliť harmonizáciu.

https://mojagitara.com/modalne-cirkevne-septatoniky-sedemtonove-stupnice/

Teraz si poviete, no toto ja nenaštudujem, to je na mňa moc 🙂

Netreba sa báť, dole nižšie umiestnim priamo tabuľky a údajmi ako vyplniť tú ktorú užívateľskú stupnicu, len treba mať na pamäti, že nejaké to povedomie o tých stupniciach treba mať, ak ich chcete používať.

Nižšie je zobrazená tabuľka s parametrami pre diatonickú dur, mol, harmonickú mol a cigánsku dur španielsku. Durová a molová – tie uvádzam pre tých, čo by mali hlbší záujem to naštudovať, inak tieto Kemper má v svojej ponuke a netreba ju vyrábať v user scales.

Pozornosť keď tak venujte Harmonickej mol a ciganskej dur španielskej (vhodná napr na flamengo, ale v moderných sólach ju často gitaristi využívajú, hlavne v sledoch, kde idú dva durové (power) akordy po sebe (napríklad sa striedajú), ktpré sú do seba vzdialené 1/2 tónu napr C – Cis,  a podobne.

Príklady v tabuľke sú od základného tónu C ale pre vás v rámci použitia v Kemper Profiler (user csale) je podstatné vyobrazenie čísiel v riadkoch 2.hlas a 3.hlas (3.hlas je daný do spodnej oktávy, preto záporné čísla. Hnedou farbou sú zvýraznené doškálne tóny každe príslušnej toniny, tie ostatné medzi nimi sú chromatické posuny v rámci 1/2 tónovej chromatiky, ktoré môžete použiť (hrať) ale nemusíte.

Popis príkladu – Harmonická mol bude mať kroky:

 kroky:       0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 /

2-hlas:     3 / 3 / 3 / 4 / 3 / 3 / 3 / 4 / 4 / 3 / 4 / 3 /

3-hlas: -5 / -6 / -6 / -4 / -5 / -5 / -6 / -4 / -5 / -6 / -5 / -6 /

Dobré hranie s Kemprom, prajem 🙂

Tabulka stupnic - kemper

*

Zjednodušená tabuľka pre nastavenie parametrov užívateľskej stupnice je dole nižšie (dva príklady). Dôležité je si uvedomiť, že čísla, ktoré nastavujete pre jednotlivé kroky v chromatickej rade 1 – 4 / 5 – 8 / 9 – 12 / sú čísla, ktoré hovoria, koľko to je 1/2-tónov a nie aký to je interval.

kemper-profiler-stage-uz-stupn_FpreklAmiG.jpg

*

V ďalšom ponúkam komplexnú tabuľku s 10 stupnicami (7 modálnych + harmonická a melodická mol + cigánska dur španielska). V jednotlivých blokoch (trojriadok) sú v prvom riadku zobrazené tóny danej stupnice od „C“, v druhom riadku vidíme intervalový vzorec stupnice a v tretom riadku počet poltónov 1. hlasu voči druhému hlasu (tercii) pri harmonizácii.

Tabuľka  – väčší rozmer

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/Roland-VG-99x_poltony-stupnic_.jpg

Na téme sa ešte pracuje 🙂

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *