|

MELÓDIA

Melódia patrí medzi najdôležitejšie zložky hudby. Ak poznáme dobre základy harmónie, vzťahy medzi akordami a stupnicami, máme uľahčenú prácu pri chápaní, rozbore a samozrejme aj vlastnej tvorbe melódií. Pri tejto práci okrem znalostí hrá veľkú rolu talent, inšpirácia, náhodný nápad aj skúsenosti. V nasledovnom skúsim niektoré aspekty tejto problematiky priblížiť.

Čo vlastne tvorí melódiu? Melódiu tvorí v podstate sled tónov (rôznej alebo aj rovnakej výšky), ktoré sa spievajú spevákom alebo sú hrané nejakým sólovým nástrojom (napríklad gitarou). Melódiu môžeme rozdeliť na kratšie úseky – motívy a frázy.

Melódia a rytmus sú hlavné, dominujúce a nepostrádateľné výrazové prostriedky v zvukových šštruktúrach hudobných skladieb a hudbe ako takej. Vytvárajú základ pre vnímanie a pochopenie počúvanej skladby (hudby) a vo veľkej miere ovplyvňujú jej náladu. Melódia ako dominujúci výrazový prostriedok umožcňuje pochopiť myššlienku v rôznych hudobných útvaroch usporiadaných v určitom poriadku (motív, téma, veta, …)

*

Základné témy ku kapitole –  sekci Melódia

Motív

Fráza

Sekvencie

Dvojhlasy

*

 

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *