| |

Motív

Motív je najkratší melodický úsek, ktorý obsahuje len niekoľko tónov (približne tri až päť).

Tento útvar má niekoľko charakteristík, ktoré určujú variabilitu a rôznorodosť tohto útvaru.*

Kontúra – jej tvar a charakter určujú všetky tóny v rámci motívu. Označujeme ju schématickou lomenou čiarou. Kontúra vykresľuje schematickú líniu – kresbu výškového priebehu tónov.

Rytmus – je určený dĺžkou jednotlivých tónov v motíve a tvoria „rytmiku“ motívu. Rytmika motívu veľmi významne ovplyvňuje jeho charakter. Rytmus člení melódiu v časovom priestore a úzko súvisí s tempom, ktoré ovplyvňuje dĺžku trvania skladby.

Hlavné tóny – tvoria okrajové tóny motívu na začiatku a konci motívu. Ohraničujú jeho úsek, aj keď niekedy je veľmi ťažko odlíšiť motív od frázy.

Práca s motívom tvorí základný stavebný kameň pri tvorbe melódií. Pri tomto procese využívame variabilitu charakteristík motívu, ktoré rôzne obmieňame a kombinujeme.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *