| |

Základné intervaly v chromatickej a lydickej stupnici

Na obrázku vidíte zobrazenie chromatickej (1/2-tónovej) rady, ktorú tvorí 12-poltónov „C“ až „H“ (B) zobrazené čiernou farbou ako pomyselné schodište, kde každý schod zobrazuje poltónovú vzdialenosť (výšku tónu). Pod nimi vidíte ich číselné a názvové označenie. Riadok „Poltóny“ označuje počet 1/2-tónov od základného tónu (C). Poradie – určuje len poradie poltónov do oktávy.

Pod chromatickou (12 poltónovou) stupnicou je zobrazená lydická stupnica = lydicky modus. Lydicky modus patrí medzi 7-tónové stupnice a je to určitý „výber“ z celkových 12 poltónov chromatickej rady a tento „výber“ tvorí DNA (melodický otlačok – modus) tejto stupnice (ako ju vnímame, keď ju počujeme. Lydicka stupnica patrí svojim charakterom medzi „durové“ stupnice (veľká tercia na III. stupni) a odlišuje sa od diatonickej dur (ionskej) tým, že má na IV. stupni zväčšenú kvartu. Jej tóny sú označené červenou farbou (zväčšená kvarta je ešte zvýraznená), pri ktorých vyčítate z obrázku nasledovné:

1/ Tón „C“ = čistá prima, označenie intervalu „1„, názov intervalu „čistá prima„, vzdialenosť od základného tónu = „0“ (nula, lebo sa jedná o ten istý tón) a jedná sa o I. stupeň tejto ionskej stupnice.

2/ Tón „Dveľká sekunda. označenie intervalu „2„, názov intervalu „veľká sekunda„,vzdialenosť od základného tónu = „2“ (dva poltóny od „C“ po „D“ tj jeden celý tón) a jedná sa o II. stupeň tejto stupnice.

3/ Tón „Eveľká tercia. označenie intervalu „3„, názov intervalu „veľká tercia„,vzdialenosť od základného tónu = „4“ (4 poltóny od „C“ po „E“) a jedná sa o III. stupeň tejto stupnice.

4/ Tón Fiszväčšená kvarta. označenie intervalu „4„, názov intervalu „zväčšená kvarta„,vzdialenosť od základného tónu = „6“ (6 poltónov od „C“ po „Fis“) a jedná sa o zvýšený IV. stupeň.

5/ Tón „Gčistá kvinta. označenie intervalu „5„, názov intervalu „čistá kvinta„,vzdialenosť od základného tónu = „7“ (7 poltónov od „C“ po „G“) a jedná sa o V. stupeň tejto stupnice.

6/ Tón „Aveľká sexa. označenie intervalu „6„, názov intervalu „veľká sexta„,vzdialenosť od základného tónu = „9“ (9 poltóny od „C“ po „A“) a jedná sa o VI. stupeň tejto stupnice.

7/ Tón „Hveľká septima. označenie intervalu „7„, názov intervalu „veľká septima„,vzdialenosť od základného tónu = „11“ (11 poltónov od „C“ po „H“) a jedná sa o VII. stupeň tejto stupnice.

Ak dáme dohromady intervalové označenie všetkých týchto tónov stupnice, dostaneme tzv.: „Intervalový vzorec“ (otlačok) tejto stupnice = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (vidíte v žltých okienkach. Dôležitá vec je všimnúť si, vnútornú stavbu tejto stupnice (vnútorné vzdialenosti medzi susediacimi tónmi):

Medzi „C“ a „D“ sú 2-poltóny, medzi „D“ a „E“ sú 2-poltóny, medzi „E“ a „Fis“ sú 2-poltóny, medzi „Fis“ a „G“ je jeden poltón, medzi „G“ a „A“ sú 2-poltóny, medzi „A“ a „H“sú 2-poltóny a medzi posledným „H“ a oktávovým „c“ je jeden poltón: C – D – E – Fis – G – A – H – c = 2 – 2 – 2 – 1 – 2 – 2 – 1.

Ak túto stupnicu C – D – E – Fis – G – A – H – c rozdelíme na dve rovnaké časti C – D – E – Fis / G – A – H – c, dostaneme dva tetrachordy, tzv. spodný: C – D – E – Fis (2 – 2 – 2) a vrchný G – A – H – c ( 2 – 2 – 1).

*

schody_stupnice-lydicka – väčší náhľad

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2020/02/schody-stupnice_lydicka.jpg

*

Ďalšie alebo súvisiace články s touto témou:

https://mojagitara.com/chromaticka-rada/

https://mojagitara.com/chromaticka-stupnica/

https://mojagitara.com/lydicka-lydicky-modus/

*

Ak sa zamyslíme nad použitím tejto stupnice (jej tónov v melodike a harmónii), tak zistíme, že využíva 7 (sedem konkrétnych) z 12-tich možných poltónov existujúcej chromatiky. Bohatšie rozvinutie a použitie aj mimotonálnych štruktúr je už záležitosťou hlbšieho poznania a štúdia, napr. jazzu.

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *