|

Pomlčky

Pomlčky – označujú miesta medzi notami, kde sa nič nehrá. Sú to znamienka pre prestávky medzi jednotlivými notami. Ich tvar v notovej osnove znázorňuje obrázok:

 

Celá pomlčka visí pod 4 čiarou, pólová pomlčka leží na 3 čiare. Osminová, šestnástinová a tridsaťdatinová noty sa od seba odlišujú počtom háčikov – trámcov. Dobre si zapamätajte tvar pomlčiek.

 

Bodka pri pomlčkejej funkcia je rovnaká akobodka pri notea síce predlžuje jej trvanie o polovicu jej hodnoty.

Pozrite si príklady použitia bodky pri note:

V 1-takte je celá pomlčka, v 2-takte je celá pomlčka s bodkou (ktorá má trvanie 6 štvrťových dôb)

V 3-takte je polová pomlčka, v 4-takte je polová pomlčka s bodkou (ktorá má trvanie 3 štvrťové doby)

V 5-takte je štvrťová pomlčka, v 6-takte je štvrťová pomlčka s bodkou (ktorá má trvanie 3 osminové doby)

V 7-takte je osminová pomlčka, v 8-takte je osminová pomlčka s bodkou (ktorá má trvanie 3 šestástinové doby)

V 9-takte je šestástinová pomlčka, v 10-takte je 16-tinová pomlčka s bodkou (ktorá má trvanie 3/32-tinové doby)

V 11-takte je tridsaťdvatinová pomlčka, v 12-takte je 32-tinová pomlčka s bodkou (má trvanie 3/64-tinové doby)

 

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *