|

Vertikálne rozloženie intervalov na hmatníku gitary

Pri vertikálnom rozložení intervalov sa jedná o hodnotenie (určenie) intervalov v rámci jednej polohy na všetkých strunách (na tesno) alebo rozšírenej (TYP A, B, C – viď typy prstokladov). Na dvoj-obrázku nižšie si vysvetlíme niektoré veci.

Horná časť hmatníku zobrazuje variantu vzostupných chromatických tónov v 2 a 3 polohe na strunách A, d, g, h e1. Za základný tón sme si zvolili „C“ (červená farba). Tón „C“ (= c1) na 5 pražci struny „g“ je o oktávu vyšší ako tón „C“ (= c) na 3 pražci struny A. Všetky tóny za tónom  „c1“ na strunách g, h, e1 sú o oktávu vyššie ako ich paritné tóny na strunách E, A, d, g.

Pre názornosť sú farebne rozlíšené intervaly (červená = prima a oktáva), biela = sekunda a nona, modrá = tercia a decima, tyrkysová = kvarta a undecima, zelená = kvinta a duodecima, fialová = sexta a tercdecima, žltá = septima a kvartdecima.

Spodný hmatník na obrázku zobrazuje označenie intervalov (vo farbách príslušných intervalov) a tiež tam vidíte bielou farbou označenia s akými sa stretnete pri akordoch.

Niekoľko príkladov:

Tón „Hb“ (B – nemecká notácia) v 3 polohe na strune „g“ má označenie „7bžltou farbou a jedná sa o interval malej septimy voči základnému tónu „C“. Ale bielou farbou je na tomto mieste aj označenie „7“ pretože v akorde sa malá septima označuje číslom 7. V tomto prípade je tón Hb (B) malou septimou v akorde C7 = C – E – G – Hb.

Tón „H“ v 4 polohe na strune „g“ má označenie „7“ žltou farbou a jedná sa o interval veľkej septimy voči základnému tónu „C“. Ale bielou farbou je na tomto mieste aj označenie „maj7“ pretože v akorde sa veľká septima označuje maj7. V tomto prípade je tón H veľkou septimou v akorde Cmaj7 = C – E – G – H.

Tón „D“ v 5 polohe na strune „A“ má označenie „2“ bielou farbou a jedná sa o interval veľkej sekundy voči základnému tónu „C“. Ale bielou farbou je na tomto mieste aj označenie „2sus“ pretože v akorde sa veľká sekunda označuje 2sus (a nahradzuje terciu). V tomto prípade je tón D veľkou sekundou v akorde C2sus = C – D – G.

Tón „F“ v 3 polohe na strune „D“ má označenie „4“ tyrkysovou farbou a jedná sa o interval čistej kvarty voči základnému tónu „C“. Ale bielou farbou je na tomto mieste aj označenie „4sus“ pretože v akorde sa čistá kvarta označuje 4sus (a nahradzuje terciu). V tomto prípade je tón F čistou kvartou v akorde C4sus = C – F – G.

Veľká tercia (3 = modrá farba) a čistá kvinta (5 = zelená farba) sú ako intervaly označené ale v akordoch sa neoznačujú, pretože spolu so základným tónom (1 = červená farba) tvoria základnú triádu najnižšej akordovej triedy – kvintakordov.

Akordy typu X5b, X5#, X6, X9b, X9, X11, X11#, X13b, X13 majú označenie rovnaké v intervaloch ako aj v akordoch a krížik (#) môže byť nahradený znamienkom „+“ a béčko (b) znamienkom mínus „-„, príklady: C5b = C5-, C5# = C5+, C6, C9b = C9-, C9, C11, C11# = C11+, C13b = C13-, X13. Podrobnejšie si preštudujte obrázok hore nad textom „Niekoľko príkladov“ a porovnajte si ho s uvedenými príkladmi.

Prstoklady na tesno (v polohách)

Ďalší obrázok (nižšie) zobrazuje uloženie prstov v 3 polohe na tesno. Ukazovák (červená 1) obsluhuje všetky tóny na všetkých strunách pred 3 pražcom (3 poloha), následne prostredník (biela 2) obdobne obsluhuje 4 polohu, prstenník (biela 3) 5 polohu a malíček (modrá 4) obsluhuje 6 polohu na všetkých strunách. Možno sa pýtate prečo tie farby – je to označené podľa farieb, ktoré sme pridelili intervalom. Rozsah takejto polohy (1 – 4) na tesno na každej strune je malá tercia (tercia má pridelenú modrú farbu). Vzdialenosť 1 – 2 je malá sekunda = poltón, vzdialenosť 1 – 3 veľká sekunda = celý tón = dva poltóny ( sekunda = biela farba).

Na obrázku nižšie môžete vidieť zobrazenie tónov diatonickej C dur (ionska) v 8 polohe prstokladom na tesno (farby zodpovedajú intervalom a číslice hovoria o tom, ktorý prst dohmatovej ruky ich hrá – v tejto polohe vieme zahrať tóny od „h“ po „d2“ tj. viac ako cez dve oktávy:

Ak by sme chceli zahrať C diatonicku dur cez dve oktávy, hrali by sme tieto prstoklady:

struna E: 2 – 4 (tóny c – d), struna A: 1 – 2 – 4 (tóny e – f – g), struna d: 1 – 3 – 4 (tóny a – h – c1),

struna g: 1 – 3 – 4 (tóny d1 – e1 – f1), struna h: 2 – 4 (tóny g1 – a1), struna e1: 1 – 2 (tóny h1 – c2.

Prstoklady rozšírené (v rozšírených polohách)

Na ďalšom obrázku nižšie  sú uvedené príklady na tesno v  rozsahu malej tercie (na strunách E, d, g, h), na strune A ide o rozšírenú polohu s podhmatom (1) v rozsahu veľkej tercie a na strune e1 ide o rozšírenú polohu s prehmatom (4) v rozsahu veľkej tercie.

Obrázok nižšie = Diatonická dur (ionska) od „C“, prstoklad – TYP 2B. Všetky struny hráme na tesno v 5 polohe (obsluhujeme pozície 5 až 8), výnimku tvorí prstoklad na strune „g“, kde podhatneme do 4 polohy (obsluhujeme pozície 4-5-7).

Obrázok nižšie = Diatonická dur (ionska) od „C“, prstoklad – TYP 2C. Struny E, A, d hráme na v rozšírených prstokladoch v 3 polohe (obsluhujeme pozície 3-5-7), prstoklad na strune „g“, hráme na tesno od 4 polohy (obsluhujeme pozície 4-5-7), prstoklad na strune „h“, hráme na tesno od 5 polohy (obsluhujeme pozície 5-6-7) a prstoklad na strune „e1“, hráme na tesno tiež od 5 polohy (obsluhujeme pozície 5-7).

Struny sú na gitare ladené v kvartách (E – A, A – d, d – g, h – e1) a výnimku tvoria struny „g – h“ kde sa jedná o veľkú terciu. Hmatník gitary je teda nesymetrický a každý tón (okrem niekoľkých úplne spodných a úplne vrchných) sa na hmatníku opakuje 2x, 3x a niektoré tóny aj 4x. Ak sa lepšie pozriete na obrázok nižšie, tak tón „E“ na 24 pražci na strune basové „E“ sa opakuje dokonca 6x. Obrázok nižšie farebne označuje jednotlivé oktávy na hmatníku gitary:

git-hm_piano-tonyxx

Z toho vyplýva, že hmatník gitary nie je veľmi prehľadný. A každú frázu alebo motív či krátky break je možné zahrať viacerými spôsobmi. Používaním chromatiky (poltónových posunov) dostávame aj iné základné intervaly, ktorých charakteristika sa hodnotí úplne rovnako, akurát že, tieto tóny nie sú súčasťou  (alebo aspoň jeden z nich nie je súčasťou) základnej diatonickej rady ZDR, napr.: „c – des“, „c – dis“, atď…

Vo videu si môžete pozrieť odvodenie základných intervalov od „c“ na hmatníku gitary:
*

 

Pozrite si aj toto:

https://mojagitara.com/zakladne-intervaly-popis-ovdodenie-priklady-1cast/

https://mojagitara.com/zakladne-intervaly-popis-odvodenie-priklady-2cast/

https://mojagitara.com/horizontalne-rozlozenie-intervalov-na-hmatniku-gitary/

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *