| |

Chromatická a diatonická rada – intervaly – príklady

Na článku sa pracuje 🙂

The English description is located below, also with pictures

*

STREDOEURÓPSKE ZNAČENIE

V tomto článku si podrobnejšie popíšeme intervaly a uvediem príklady orientácie sa na hmatníku gitary. Horná časť článku je pripravená pre stredoeurópske značenie (používa sa notá „H“) a v spodnej časti sa používa ango-americá terminológia (používa sa Bb, B). Aby sme sa vedeli orientovať, uvádzam farby, tak ako reprezentujú jednotlivé intervaly:

Ďalej dávam do pozornosti tabuľku, ako sú jednotlivé intervaly označované:

*

Na obrázku nižšie môžete vidieť rozmiestnenie tónov pôvodnej diatonickej rady (C ionska) na hmatníku gitary 1 až 12 pražec.

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2017/05/hmatnik_Cdur.jpg

Ak vyplníme prázdne miesta na hmatníku diatonickej rady, môžeme to urobiť dvomi spôsobmi:

1/ Použijeme zvyšovacie znamienko (sharp) = hudobný krížik „#“ (viď obrázok nižšie)

2/ Použijeme znižovacie znamienko (flat) = hudobný krížik „b“ (viď obrázok nižšie)

1 = C / 2 = D / 3 = E / 4 =  F / 5 = G / 6 = A / 7 = H /

1# = Cis / 2# = Dis / 4# = Fis / 5# = Gis / 6# = Ais /

2b = Des (Db) / 3b = Es (Eb) / 5b = Ges (Gb) / 6b = As (Ab) / 7b = Hes = B (Hb) /

Diatonická a chromatická rada v jednom obrázku


ANGLO-AMERICKÉ ZNAČENIE / ANGLO – AMERICAN MARKING

In this article, we will describe the intervals in more detail and give examples of orientation on the guitar fretboard. The upper part of the article is prepared for Central European notation (the note "H" is used) and the lower part uses Anglo-American terminology (Bb, B is used). So that we can orient ourselves, I present the colors as they represent the individual intervals:

I pay attention to how individual intervals are designated:

There are five different types of quality of interval which are:

  • perfect intervals.
  • major intervals.
  • augmented intervals.
  • minor intervals.
  • diminished intervals.

1 = PRIMA (unison), 2b = flat 2nd (second) , 2 = sharp 2nd (second)

anglo – americke značenie intervalov

eng – am intervaly

In the picture below, you can see the tone distribution of the original diatonic series (Ionic C) on a guitar fretboard 1 to 12 frets.

1/ We will use the sharp sign = musical cross "#" (see the image below)

2/ We will use the flat sign = musical cross "b" (see the picture below)

1 = C / 2 = D / 3 = E / 4 =  F / 5 = G / 6 = A / 7 = B /

1# = Cis / 2# = Dis / 4# = Fis / 5# = Gis / 6# = Ais /

2b = Des (Db) / 3b = Es (Eb) / 5b = Ges (Gb) / 6b = As (Ab) / 7b = Bes (Bb) /

Here you can see both images together in one preview:

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2023/01/diatonic-and-chromatic-scale_usa_kolaz.jpg

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *