12 taktový Rock&Roll od E – cvičenie

V každom akordovom multi-hmate na obrázku je základný tón prima = červená farba, tercia = modrá farba, kvinta = zelená farba. V tónine E dur je základným akordom (tónikou) kvintakord E dur, subdominanta je A dur a dominanta je H dur.

Tón „C#“ (Cis) je v akorde E dur veľkou sextou – fialová farba (E6) a tón „D“ je malou septimou – žltá farba (E7) . V akorde A dur je tón „F#“ (Fis) veľkou sextou (A6) a tón „G“ je malou septimou žltá farba (A7). V akorde H dur je tón „G#“ (Gis) veľkou sextou (H6) a tón „A“ je malou septimou žltá farba (H7).

Pri akordoch A, A6, A7 a H, H6 a H7 sa na strunách basové „E“ a „A“ nehrá (resp. pri akorde A, A6 A7 by sa na strune aj mohlo). Miesto, kde dochádza k zmene (modifikácii) akordu v tomto príklade je struna „h„, kde pri normálnom akorde hráte kvintu (zelená), pri sexte malíčkom dohmatnete fialovú (sexta, X6) a pri septime dohmatnete žltú (septima, X7). Akord E (E6, E7) sa hrá ako otvorená forma akordu (za pomoci znenia prázdnych strún), akordy A, A6, A7 sa hrajú v V. polohe a akordy H, H6, H7 sa hrajú v VII. polohe.

*

*

V rock and rolle sa častokrát striedajú príslušné intevaly nad príslušným akordom, napr.: E – E6 – E – E6, alebo A – A6 – A7 – A6 a podobne.

Vyskúšajte si to v tejto schéme 12-tich taktov v akordovom slede v 4/4 takte:

/E – E6 – E – E6/E – E6 – E7 – E6/E – E6 – E – E6/E – E6 – E – E6/A – A6 – A – A6/A – A6 – A7 – A6/

/E – E6 – E – E6/E – E6 – E7 – E6/H – H6 – H – H6/A – A6 – A7 – A6//E – E6 – E – E6/ H /

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *