|

web cvičenie – poltónové príklepy a trilky v arpeggio akordoch

V tomto cvičení si zahráme 1/2 tónové príklepy (hammer-on) v rámci rozložených akordov podľa obrázkov v niekoľkých príkladoch. Vy si potom môžete sami zvoliť nejaký akord a podobne pri ňom postupovať.


1/ cvičenie Akord A dur – príklepy: Hraj najskôr od najnižšieho tónu k najvyššiemu tak, že zahraj (brnkni) tón v príslušnej farebnej elipse a následne priklepni na tón v plnej farbe: As – A, Es – E, As – A, C – Cis, Es – E, As – A.


2/ cvičenie Akord Ami – príklepy: Hraj najskôr od najnižšieho tónu k najvyššiemu tak, že zahraj (brnkni) tón v príslušnej farebnej elipse a následne priklepni na tón v plnej farbe: As – A, Es – E, As – A, C – C, Es – E, As – A.


3/ cvičenie Akord E dur – trilky: Hraj najskôr od najnižšieho tónu k najvyššiemu tak, že zahraj (trilkuj) od tónu v plnej farbe k farebnej elipse: E – Es – E = x-krát, Gis – A – Gis = x-krát, H – C – H = x-krát, E – Es – E = x-krát, Gis – A – Gis = x-krát.

Toto cvičenie môžete hrať aj ako melodickú ozdobu – nátryl: E – Es – E, Gis – A – Gis, H – C – H, E – Es – E, Gis – A – Gis.

Ku všetkým obrázkom – cvičeniam ešte pribudnú notičky a audio .


Stránka sa priebežne doplňuje 🙂

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *