| |

Príklep – Hammer on

Pri tejto technike tvoríme nový tón (tóny) príklepom, teda priklepnutím ďalšieho tónu prstom ľavej ruky namiesto klasického dohmatnutia spojeného s brnknutím nového tónu. Už výraz priklepnutie napovedá, že pri tejto technike musíme pri priklepávaní prstom ĽR vytvoriť určitý švih, aby nový tón zaznel čisto a dostatočne hlasno. Príklepy vykonávame všetkými prstami ĽR okrem palca.

Na obrázku A (vľavo) je zobrazený príklep z 5. na 7. pražec struny „d“. Obrázok B (vpravo) znázorňuje situáciu pri príklepe z 5. na 8. pražec na strune „h“. Na tej istej strune sa priklepáva vždy z nižšieho na vyšší tón a túto techniku preto často využívame pri vzostupných melódiách.

Inštruktážne video k téme „Príklep – Hammer-on“

*

Podobné články