| |

Sklz – Slide

Pri tejto technike tvoríme nový tón (tóny) kĺzaním, sklzom prstu ľavej ruky z jednej polohy do druhej, väčšinou na tej istej strune. Najjednoduchším variantom je základný sklz (basic slide), pri ktorom pritlačený dohmatnutý tón na niektorej zo strún presúvame do inej polohy. Podľa smeru rozoznávame sklzy nahor alebo nadol. Tiež môžeme realizovať sklzy z nedefinovaného miesta alebo sklzy na nedefinované miesto. Sklzy cez viac poltónov označujeme ako glissando. To predstavuje plynulú zmenu výšky tónu, pričom nevnímame jednotlivé stupne cez ktoré prechádza.

Sklzu nahor hovoríme, ak smer sklzu ide od nižšieho tónu smerom k vyššiemu.

Sklz nadol realizujeme, ak je smer sklzu opačný, teda smerom od vyššieho tónu k tónu nižšiemu.

Sklz z nedefinovaného miesta na miesto definované. Základná technika je rovnaká ako v predchádzajúcich prípadoch. Rozdiel je v tom, že miesto začiatku takéhoto sklzu je nejasné a nie je presne definované. Na začiatku tohto sklzu strunu nedotláčame úplne, ale len zľahka a pritom po nej kĺžeme. Táto fáza môže trvať kratšiu alebo dlhšiu dobu a môže sa uskutočniť cez rôzny počet polôh.

Sklz z definovaného miesta na miesto nedefinované. Technika je opačná ako v predchádzajúcom prípade. Takýto sklz začíname na presne definovanom mieste a kĺžeme s dotlačenou strunou. V druhej fáze, počas sklzu, prítlak na strunu mierne uvoľníme a s takto zatlmenou strunou sklz ukončíme na nedefinovanom mieste.

Sklz z nedefinovaného miesta na miesto nedodefinované. Môžeme ho rozdeliť na tri fázy: začíname aj končíme so zatlmenou strunou a medzi tým v strednej fáze strunu na chvíľu počas sklzu dotlačíme.

*

Obr. A: Sklz nahor na strune „g“ z 3. na 5. pražec ukazovákom ĽR.

Obr. B: Sklz nadol na strune „d“ zo 6. na 2. pražec ukazovákom ĽR.

Obr. C: Sklz nahor z nedefinovaného miesta na definované na strune „A“ z približne 3. na 15. pražec ukazovákom ĽR. Hrubá vlnovitá čiara v schéme prerušuje hmatník a časť z neho až po opäť dôležitú polohu vynecháva.

Obr. D: Sklz nadol z definovaného miesta na nedodefinované na strune „h“ z 12. na približne 2. pražec ukazovákom ĽR.

*

Inštruktážne video k téme „Sklz – slide“
*
 *

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *