|

Harmonizácia melodickej mol vzostupnej

Predtým, ako si niečo povieme o harmonizácii melodickej mol vzostupnej pripomenieme si diatonicku mol stupnicu (aiolsky modus).

aiolska A mol – intervalová štruktúra stupnice

Zopakujme si tiež harmonickú mol a aj harmonizáciu harmonickej mol. Ak sa lepšie pozrieme na štruktúru harmonickej mol (na príklade nižšie od tónu a), vidíme 1/2-tóny medzi II. – III. a VII. – VIII. stupňom „h – c1“, „gis1 – a1“. Vidíme tiež 1 1/2 krok – „hiatus“ medzi VI. a VII. stupňom (tóny: f1 – gis1) – na obrázku nižšie.


Nespevný krok zväčšenej sekundy v harmonickej molovej stupnici (HA) teda odstránila melodická vzostupná molová stupnica (ME) zmenou VI. stupňa na veľkú sextu. Táto mení hiátus na krok veľkej sekundy medzi VI. a VII. stupňom. Tento tvar má melodická molová stupnica pokiaľ sa hrá vzostupne – nahor. Pri hre nadol (zostupne) sa hrá ako diatonická molová stupnica (aiolská). V notovej osnove vidíme vzostupnú melodickú molovú stupnicu:


Nižšie na obrázku v 10-takte vidíte vyobrazenú A melodickú mol vzostupnú s tónmi „fisv.6 (veľká sexta) na VI. stupni a „gisv.7 (veľká septima) na VII.stupni. V 11-takte vidíte zharmonizovaný (3-hlas) melodickej mol vzostupnej stupnice. Akordy na jednotlivých stupňoch: Ami Hmi C+ D E Fismi5b Gismi5b. V pravej časti vidíte vypísané tri hlavné kvintakordy (12-takt) na I. – IV. a V. stupni: Ami D E.

tóny melodickej mol vzostupnej, 10-takt na obrázku nižšie
7 stupňov melodickej mol vzostupnej, v 3-hlase, 11-takt na obrázku nižšie
tri hlavné kvintakordy na I. – IV. a V. stupni v melodickej mol vzostupnej, 12-takt na obrázku nižšie

Nižšie na obrázku v 13-takte vidíte zharmonizovanú melodicku mol vzostupnú v 4-hlase s tónmi „fis“ v.6 (veľká sexta) na VI.stupni a „gis“ v.7 (veľká septima) na VII.stupni. V 14-takte vidíte septakordy na I. – IV. a V. stupni v harmonickej mol. Septakordy na jednotlivých stupňoch (13-takt): Amimaj7 Hmi7 C7/5+ D7 E7 Fismi7/5b Gismi7/5b. V pravej časti vidíte vypísané septakordy (14-takt) na I. – IV. a V. stupni: Amimaj7 D7 E7.

7 stupňov melodickej mol vzostupnej, v 4-hlase, 13-takt na obrázku nižšie vľavo
septakordy na I. – IV. a V. stupni v harmonickej mol, 14-takt na obrázku nižšie vpravo

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *