Roland VG-99 Vytvorenie užívateľskej stupnice

Roland VG-99 Vytvorenie užívateľskej stupnice – USER SCALE

Základné informácie k tomuto zariadeniu nájdete tu: https://mojagitara.com/roland-vg-99-v-guitar-system/

Vytvorenie užívateľskej stupnice (KEY USER), príklad na mojom patchy LIZZY Espan/Ahar (čo znamená, že je vytvorený dvojhlas, ktorý zodpovedá intervalom v E ciganskej dur španielskejcigánska dur španielska (alebo paralelnej A mol harmonickej harmonická mol.) Na obrázku nižšie je znázornený náhľad na predmetný PATCH na Roland VG-99:

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/user_harmony-vg99_00.jpg

Kliknutím na tlačidlo ALTERNATIVE TUNING sa dostanete na stránku PAGE 1:

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/user_harmony-vg99_00_page1.jpg

a zalistujeme cez PAGE vpravo tlačidlo na stránku 2 = PAGE 2, vidíme na obrázku, že HARMO (tretí zľava je nastavený na ON:

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/user_harmony-vg99_00_page2-harmo-on.jpg

Klikneme teda na tlačidlo pod tým = F3 kde sa zobrazí nastavená základná tonina – KEY (basic tone) = E C#mi a tiež zvolený interval alebo nadpis USER (nastavenie užívateľskej stupnice):

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/user_harmony-vg99_page_01.jpg

Ak teraz opäť prejdeme na PAGE vpravo tlačidlo na stránku 2 = PAGE 2 tejto podstránky, zobrazí sa prvých šesť poltónov chromatickej stupnice, kde si môžeme nastaviť počet poltónov (interval) voči príslušnému tónu v chromatike. Tón zobrazený vyššie je východzí (spodný) a ten pod ním zodpovedá nastaveným poltónom ako jeho harmonický interval. Tak napr. tónu E ak pridáme +4 poltóny nastavíme tón Ab (= G#):

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/user_harmony-vg99_page2.jpg

Keď nastavíme všetkých šesť poltónov, prejdeme tlačidlom PAGE vpravo tlačidlo na stránku 3 = PAGE 3 tejto podstránky, Zobrazí sa druhých šesť poltónov chromatickej stupnice, kde si môžeme nastaviť počet poltónov (interval) voči príslušnému tónu v chromatike:

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/user_harmony-vg99_page3.jpg

V rámci nastavenia sa dajú zadať ako plusové, tak aj mínusové hodnoty. Pre tých, ktorí s týmto chcú pracovať som vyrobil tabuľku pre 10 najpoužívanejších 7-tónových stupníc s uvedenými číselnými kódmi pre nastavenie tercie nahor v každej stupnici a aj pre tóny mimo stupnice v rámci chromatiky:

Tabuľka – väčší obrázok

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/Roland-VG-99x_10-stupnic.jpg

*
Popis vytvorenej tabuľky
V tabuľke je uvedených 10 viac-menej najpoužívanejších stupníc, tu sú linky na ich presné charakteristiky:

*

ionska – ionsky modus / diatonická dur

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/Roland-VG-99x_10-stupnic_ionska.jpg

dorska – dorsky modus

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/Roland-VG-99x_10-stupnic_dorska.jpg

frygicka – frygicky modus

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/Roland-VG-99x_10-stupnic_frygicka.jpg

lydicka – lydicky modus

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/Roland-VG-99x_10-stupnic_lydicka.jpg

mixolydicka – mixolydicky modus

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/Roland-VG-99x_10-stupnic_mixolydicka.jpg

aiolska – aiolsky modus / diatonická mol

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/Roland-VG-99x_10-stupnic_aiolska.jpg

lokricka – lokricky modus

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/Roland-VG-99x_10-stupnic_lokricka.jpg

harmonická mol

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/Roland-VG-99x_10-stupnic_harmonicka.jpg

melodická mol vzostupná

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/Roland-VG-99x_10-stupnic_melodicka.jpg

cigánska dur španielska

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/Roland-VG-99x_10-stupnic_ciganska-dur-span-1.jpg

*

Stupnice sú umiestnené pod sebou vždy v troj-riadku, pričom 1.riadok zobrazuje tóny stupnice v rámci chromatickej škály, 2.riadok popisuje intervaly danej stupnice – intervalový vzorec a 3.riadok zobrazuje počet 1/2-tónov (nahor+ alebo nadol -), ktoré zodpovedajú intervalu (väčšinou tercii, ale môže to byť aj iný interval), ktorý je nad príslušným tónom postavený.

Keďže pri Roland VG-99 je rozmiestnenie tónov zobrazené na dvoch stránkach (6 + 6) je 3.riadok farebne rozlíšený (prvých 6 = zelená, ďalších 6 =  biela), čo je vpravo sumarizované. Ak si lepšie všimnete, tak niektoré čísla sú väčšie ako iné. Väčšie čísla zodpovedajú tónom stupnice a menšie sú ich chromatické výplne medzi nimi.

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *