|

Rocktron All Access MIDI controller

Úplne na začiatok dávam postup, ako nastaviť na každý SWITCH MSB (LSB) tak, aby sa dalo využiť viacej PRESETOV.
*
– Nastavte PC na ON.
– Prejdite do sekcie CUSTOM (stlač switch 2ND) a potom stlač switch CUSTOM.
– Vpravo vyber program (PR) alebo použi aktuálny (ako je treba).
– K dispozícii je 5 príkazov, takže napr. hneď na prvý CMD1 naklikaj C CH (control change).
– Tlačidlo „šípka vpravo sa posuň a nastav stredný parameter na N 0 (N ako number = nula) a V0 alebo V1 (V ako value na 0 alebo 1) čo napr. pri Roland VG-99 odlíši dve banky Vo prvá banka s ovládaním Program change od 1 – 128 a V1 druhá banka s ovládaním Program change od 101 – 228. Kedže na VG-99 je 200 USER pozícii, toto postačí na ich obsluhu.
 *
ROCKTRON ALL ACCESS
All Access™ poskytuje množstvo cenných funkcií vrátane:
• Pevné šasi z extrudovaného hliníka
18 spínačov s dlhou životnosťou •
• Podsvietené kontrolky spínačov pre lepšiu viditeľnosť pri zhoršených svetelných podmienkach
Veľký 16-miestny fluorescenčný displej
• Dva kontinuálne ovládacie pedálové porty
• 7-kolíkový konektor MIDI Out umožňuje fantómové napájanie z vášho racku
• MIDI výpis/načítanie • MIDI filtrovanie • Schopnosť spájať veľa jednotiek dohromady
• Tri rôzne režimy prevádzky – Banka, Song a Remote
• 120 predvolieb, z ktorých každá môže fungovať
– až 16 príkazov na zmenu programu
– až 15 zmien ovládania
– až 5 ďalších MIDI príkazov
– systémová exkluzívna správa až do dĺžky 30 bajtov
Rozmery: 15,6“ (39,63 cm) x 10,2“ (25.908 cm) x 3,5“ (8,89 cm)
 *

TOP PANEL (str. 2 a 3 orig. man)

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/top-panel_1.png

1/ Tieto prepínače umožňujú výber banky predvolieb (0-12).
2/ Tieto prepínače sa používajú ako prednastavené prepínače a/alebo prepínače okamžitého prístupu v závislosti od konfigurácie All AccessTM. (pozri SETUP, strany 1 a 2)
3/ Tento prepínač aktivuje funkcie sekundárneho tlačidla. Funkcie sekundárnych tlačidiel sú uvedené nad každým prepínačom (pozri nasledujúcu stranu).
*
*
*
1/ DEC prepínač – používa sa na zníženie výberu údajov aktuálne zobrazených na ľavej strane displeja. 2/ Prepínač INC – používa sa na zvýšenie výberu údajov aktuálne zobrazených na ľavej strane displeja. 3/ Prepínač DEC – používa sa na zníženie výberu údajov aktuálne zobrazených v strede displeja.
4/ Prepínač INC – slúži na aktuálne zvýšenie výberu údajov zobrazené v strede displeja.
5/ Prepínač DEC – používa sa na zníženie výberu údajov aktuálne zobrazených na pravej strane displeja. 
6/ Prepínač INC – slúži na aktuálne zvýšenie výberu údajov zobrazené na pravej strane displeja.
7/ šípka vľavo prepínač – používa sa na prístup na predchádzajúcu stránku v rámci editovacieho programu.
8/ Prepínač CUSTOM – slúži na prístup k editačnému programu CUSTOM.
9/ šípka vpravo prepínač – používa sa na prístup k ďalšej nasledujúcej stránke v rámci editačného programu.
10/ Prepínač SYSX – slúži na prístup k editačnému programu SYSX.
11/ Prepínač SETUP – slúži na prístup k editačnému programu SETUP.
12/ MIDI prepínač – slúži na prístup k programu na úpravu MIDI.
13/ Prepínač COPY – slúži na prístup k úprave COPY program.
14/ Prepínač TITLES – slúži na prístup k programu na úpravu TITLES.
15/ Prepínač SONG/SET – slúži na prístup k programu na úpravu SONG/SET.
16/ Prepínač CTR/STORE – slúži na uloženie aktuálneho stavu zapnutia/vypnutia spínačov okamžitého prístupu pre aktuálnu predvoľbu.
 *
REAR PANEL (str. 4 orig. man)
*
https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/rear-panel.png
 *
1/ PEDÁL 1 ​​jack – Tento 1⁄4″ mono jack umožňuje pripojenie kontinuálneho ovládača (ako je expression pedál, volume pedál, fader, atď.) k All AccessTM.
2/ PEDÁL 2 jack – Tento 1⁄4″ mono jack umožňuje pripojenie druhého kontinuálneho ovládača k All AccessTM.
3/ MIDI IN jack – Tento 7-kolíkový konektor DIN prijíma výstupný signál MIDI z iného vysielacieho zariadenia MIDI, ktoré možno použiť na ovládanie zariadenia All AccessTM. V niektorých aplikáciách budú MIDI informácie odosielané aj cez konektor MIDI IN cez kolíky 1 a 3.
4//MIDI OUT konektor – Tento 7-kolíkový konektor DIN prenáša MIDI informácie z All AccessTM a pripája sa k MIDI prijímaciemu zariadeniu alebo prvému v reťazci MIDI prijímacích zariadení. V niektorých aplikáciách budú MIDI informácie prijímané aj cez konektor MIDI OUT cez kolíky 1 a 3. Kolíky 6 a 7 tohto konektora poskytujú fantómové napájanie All AccessTM z vášho racku.
5/ Konektor POWER – Tento 2,5 mm kolíkový konektor prijíma napájanie z 9VAC adaptéra dodávaného s jednotkou.
*
 *
Typické zapojenie
https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/typicke-zapojenie.png *
Phantomové napájanie
*
Fantómové napájanie umožňuje, aby bol All Access™ napájaný z vášho stojana (alebo zo sieťovej zásuvky v blízkosti vášho stojana) namiesto dlhého predlžovacieho kábla cez pódium k nožnému spínaču.
https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/Snímka-obrazovky-2021-11-07-o-15.57.45.png
 *
https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/Snímka-obrazovky-2021-11-07-o-15.58.12.png
 *
Editovanie Rocktron ALL ACCESS (str.8)
All Access™ môže byť nakonfigurovaný tak, aby poskytoval úplnú kontrolu nad všetkými MIDI prijímacími zariadeniami v racku. Táto časť podrobne popisuje každý z nasledujúcich programov na úpravu:
SETUP
MIDI
COPY
TITLES
SONG/SET
CTRSTORE
CUSTOM
SYSX
Cyklus úprav All Access™ MIDI na nasledujúcej stránke možno použiť ako rýchlu referenciu pri hľadaní konkrétnych stránok úprav služby All Access™.
*
Rýchly prehľad – cyklus úprav MIDI
Na obrázku nižšie sú uvedené všetky stránky pre každú funkciu úprav, ako aj možnosti, ktoré sú dostupné pre každú stránku úprav. * Stlačením tlačidla „2ND“ získate prístup k nasledujúcim funkciám úprav:

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/midi-edit-cycle.png

*
SETUP (nastavenie) str.10
Program SETUP umožňuje užívateľovi konfigurovať všeobecnú prevádzku nožného spínača All Access™. Použite program SETUP na určenie každého z nasledujúcich:
*
Prevádzkový režim;
Počet predvolieb v rámci každej banky;
Ako sa vyvolávajú predvoľby pri zmene z banky do banky;
Priradenie kontrolných hodnôt MIDI tak, ako sú odoslané globálne alebo podľa predvoľby; Priraďovanie mien pre MIDI kanály;
Počiatočné číslo predvoľby pre každý MIDI kanál;
možnosti filtrovania MIDI;
Prednastavená opätovná inicializácia;
Reinicializácia pamäte;
Výber čísla vzdialeného titulu na použitie s inými produktmi Rocktron
Po vstupe do SETUP sa automaticky zobrazí prvá stránka programu SETUP, Prevádzkový režim.
*
SETUP, Strana 1 z 10 / Prevádzkový režim
Prvá stránka programu SETUP určuje aktuálny prevádzkový režim All Access™. All Access™ možno použiť v ktoromkoľvek z troch rôznych prevádzkových režimov – BANK, SONG alebo REMOTE.
Keď je vybratý režim BANK, predvoľby sa vyberú najprv „nahorením“ alebo „dolom“ pomocou prepínačov „HORE“ a „DOLE“ na All Access™. Týmto sa vyberie banka alebo prvé dve číslice prednastaveného čísla (0-12).
V závislosti od nastavenia parametra BANK STYLE (pozri SETUP, strana 2) All Access™ vyvolá ďalšiu predvoľbu na základe zvolenej banky a buď (a) prepínača predvolieb, ktorý bol naposledy zvolený z predchádzajúcej banky, (b) prvá predvoľba v novo zvolenej banke, alebo (c) nevyvolá predvoľbu, kým nestlačíte ďalší prepínač predvoľby na výber čísla predvoľby.
V režime SONG umožňuje All Access™ priradenie predvolieb k prepínačom predvolieb na vytvorenie SONG. Piesne je potom možné usporiadať v bankovom príkaze na vytvorenie aSET.
V režime REMOTE funguje All Access™ ako diaľkové ovládanie, ktoré môže byť nakonfigurovaný na ovládanie budúcich diaľkovo kompatibilných produktov Rocktron.
*
Prístup k SETUP:
1/ Ak chcete získať prístup k programu SETUP, stlačte tlačidlo „2ND“, čím aktivujete funkcie sekundárneho tlačidla.
2/ Stlačte tlačidlo „SETUP“. L.E.D. nad tlačidlom „SETUP“ bude blikať a All Access™ zobrazí prvú stránku programu SETUP. Stlačením tlačidla „ð“ v režime 2ND sa dostanete na každú nasledujúcu stránku úprav.
Pre výber prevádzkového režimu: 
3/ Ak chcete zvoliť iný režim, ako je zobrazený, stlačte prepínač „INC“ alebo „DEC“ priamo pod aktuálne zvolenou možnosťou na pravej strane displeja. Výber sa automaticky uloží, keď opustíte túto stránku.
*
https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/selecting-operating-mode.png
*
Keď je zvolený požadovaný prevádzkový režim: (str 11)
(a) opätovným stlačením tlačidla „2ND“ (vypnutím „2ND“ L.E.D.) ukončíte režim úprav; alebo
(b) stlačte tlačidlo“šípka vpravo“pre prístup k ďalším stránkam NASTAVENIA Úprav; alebo

(c) stlačte iné tlačidlo režimu pre úpravu funkcií AllAccess™ iných ako SETUP.

*

SETUP, Strana 2 z 10 / BANK SIZE – Veľkosť banky (str.12)
Druhá stránka programu SETUP umožňuje výber veľkosti banky alebo počtu predvolieb, o ktoré sa All Accesô posunie nahor alebo nadol pri stlačení prepínačov UP alebo DOWN.
Keď je nastavený na „5“, prepínače 1-5 sa stanú prepínačmi predvolieb a jednotka sa posunie nahor alebo nadol o 5 predvolieb naraz.
Keď je nastavený na „10“, prepínače 1-10 sa stanú prepínačmi predvolieb a jednotka sa posunie nahor alebo nadol o 10 predvolieb naraz.
Keď je nastavený na „15“, prepínače 1-15 sa stanú prepínačmi predvolieb a jednotka sa posunie nahor alebo nadol o 15 predvolieb naraz.
Keď je nastavený na „1“, jednotka sa posúva nahor alebo nadol o jednu predvoľbu a všetky prepínače sa stanú prepínačmi okamžitého prístupu.
Nastavenie Bank Size tiež určuje počet prepínačov predvolieb pre každú skladbu pri prevádzke All Access v režime Song.
*
O prepínačoch s predvoleným a okamžitým prístupom:
All Access možno nakonfigurovať tak, že jeden riadok (prepínače 1-5), dva rady (prepínače 1-10) alebo tri rady (prepínače 1-15) prepínačov možno vyhradiť ako prednastavené prepínače alebo prepínače, ktoré sa používajú na výber rôzne predvoľby v rámci každej banky. Prednastavené prepínače vysielajú príkazy, ktoré môžu prekonfigurovať celý stojan.
Akékoľvek prepínače, ktoré nie sú nakonfigurované ako prednastavené prepínače, sa automaticky stanú prepínačmi s okamžitým prístupom – alebo prepínačmi, ktoré sa používajú na odosielanie špecifických informácií MIDI ovládača na konkrétnych MIDI kanáloch.
Prepínače okamžitého prístupu sa používajú na zapnutie alebo vypnutie konkrétneho efektu alebo funkcie na prijímacom zariadení MIDI, čím používateľovi poskytujú priamu kontrolu nad daným špecifickým efektom alebo funkciou bez ovplyvnenia iných efektov, funkcií alebo predvolieb v rámci zostavy zariadení.
Prepínače s okamžitým prístupom môžu fungovať globálne alebo podľa predvolieb (pozri Nastavenie, Strana 4) a každý môže byť nakonfigurovaný tak, aby fungoval ako prepínač typu blokovania, chvíľky alebo podržania. (Ak chcete nakonfigurovať prepínače okamžitého prístupu, pozrite si MIDI, strany 2-4.)
Výber veľkosť banky:
1/ Keď je All Access stále v režime SETUP (2ND a SETUP L.E.D.s svieti), stlačením prepínača „šípka vpravo“ prejdite na druhú stránku programu SETUP, Veľkosť banky. (Ak All Access ešte nie je v režime SETUP, stlačte „2ND“, potom „SETUP“ a potom jedenkrát „šípka vpravo“.)
2/ Ak chcete vybrať novú veľkosť banky, stlačte prepínače „INC“ alebo „DEC“ priamo pod aktuálne vybratou možnosťou, aby ste mohli prechádzať dostupnými výbermi.
https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/AA-bank-size.png
Keď je vybratá požadovaná veľkosť banky:
(a) opätovným stlačením tlačidla „2ND“ (vypnutím „2ND“ L.E.D.) ukončíte režim úprav; alebo
(b) stlačte tlačidlo „šípka vpravo“ pre prístup k ďalším editačným stránkam SETUP; alebo
(c) stlačte iné tlačidlo režimu, aby ste upravili všetky funkcie prístupu, iné ako SETUP.
*
SETUP, Strana 3 z 10 / Bankový štýl (str.14)
Tretia stránka programu SETUP, Bank Style, určuje, ako bude vyvolaná ďalšia predvoľba, keď sa All Access posunie nahor alebo nadol. Ak je parameter Bank Style nastavený na „First“, prvá predvoľba v novej banke sa vyvolá, keď sa jednotka posunie nahor alebo nadol. Ak je nastavený na „Curnt“, vyvolá sa aktuálny prepínač z predchádzajúcej banky. Keď je nastavená na „Žiadna“, musíte po posunutí nahor alebo nadol stlačiť ďalší prepínač predvoľby, aby ste vyvolali požadovanú predvoľbu.
FIRST – vyvolá prvú predvoľbu v banke;
CURNT – vyvolá predvoľbu na základe posledného stlačeného prepínača predvoľby;
NONE – vyvolá predvoľbu po stlačení prepínača predvoľby 
*
Ak chcete vybrať štýl banky:
1/ S 2. L.E.D. stále svieti, stlačením prepínača „šípka vpravo“ prejdite na ďalšiu stránku programu SETUP, Bank Style. (Ak All Accessô ešte nie je v režime SETUP, stlačte „2ND“, potom „SETUP“ a potom dvakrát „šípka vpravo“.)
2/ Ak chcete vybrať iný štýl banky, stlačte prepínač „INC“ alebo „DEC“ priamo pod aktuálne vybraným štýlom, aby ste sa posúvali dostupnými možnosťami.
*
https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/Snímka-obrazovky-2021-11-08-o-11.13.01.png
Po výbere požadovaného štýlu banky:
(a) opätovným stlačením tlačidla „2ND“ (vypnutím „2ND“ L.E.D.) ukončíte režim úprav; alebo
(b) stlačte tlačidlo „šípka vpravo“ pre prístup k ďalším editačným stránkam SETUP; alebo
(c) stlačte iné tlačidlo režimu, aby ste upravili všetky funkcie prístupu, iné ako SETUP.
*
SETUP, Strana 4 z 10
Prevádzkový stav spínača okamžitého prístupu (str.16)
Štvrtá stránka programu SETUP určuje, či sú hodnoty ovládača odoslané z All Access globálne (rovnaké pre všetky predvoľby) alebo nastavené na základe predvolieb. Keď je nastavený na „GLOBAL“, kanál ovládača, riadiace číslo, hodnota „zapnuté“ a „vypnuté“, ktoré sa odosielajú po stlačení spínača okamžitého prístupu, sú rovnaké pre všetky predvoľby.
Pri nastavení na „PER PR“ možno pre každú jednotlivú predvoľbu naprogramovať kanál ovládača, riadiace číslo, hodnotu „zapnuté“ a „vypnuté“, ktoré sa odosielajú po stlačení spínača okamžitého prístupu.
Ak chcete zmeniť prevádzkový stav prepínača okamžitého prístupu:
1/ S 2. L.E.D. stále svieti, stlačením prepínača „šípka vpravo“ prejdite na ďalšiu stránku programu SETUP. (Ak All Access ešte nie je v režime SETUP, stlačte „2ND“, potom „SETUP“ a potom trikrát „šípka vpravo“.)
2/ Na výber konkrétneho prepínača okamžitého prístupu použite prepínače „INC“ a „DEC“ priamo pod aktuálne zvoleným prepínačom. Zobrazí sa aktuálne nastavenie pre každý spínač alebo pedál.
3/ Ak chcete vybrať, či je zobrazený prepínač nakonfigurovaný ako „GLOBAL“ alebo „PER PR“, použite prepínače „INC“ a „DEC“ priamo pod aktuálne zobrazenou možnosťou.
Poznámka: Pri rolovaní cez prepínače na program je možné pristupovať len k tým prepínačom, ktoré sú nakonfigurované ako prepínače okamžitého prístupu.
*
https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/Prevádzkový-stav-spínača-okamžitého-prístupu.png
*
SETUP, Strana 5 z 10  / Pomenovanie MIDI kanálov
Piata stránka programu SETUP umožňuje zobrazenie vlastných 4-znakových skratiek namiesto MIDI kanálov a prepínačov okamžitého prístupu počas úpravy. Priradenie názvu každému MIDI kanálu môže značne uľahčiť zapamätanie si, ktoré MIDI zariadenia sú priradené ku konkrétnym MIDI kanálom. To platí aj pre prepínače okamžitého prístupu.
Ak chcete priradiť názov MIDI kanálu alebo prepínaču okamžitého prístupu:
1/ S 2. L.E.D. stále svieti, stlačením prepínača „šípka vpravo“ prejdite na piatu stránku programu SETUP. (Ak All Access ešte nie je v režime SETUP, stlačte „2ND“, potom „SETUP“ a potom štyrikrát „šípka vpravo“.)
2/ Ak chcete vybrať MIDI kanál alebo prepnúť na názov, použite prepínače „INC“ a „DEC“ priamo pod aktuálne zvoleným MIDI kanálom/prepínačom na rolovanie cez dostupné výbery.
3/ Pomocou prepínačov „INC“ a „DEC“ priamo pod stredom displeja vyberte požadovaný znak pre aktuálnu pozíciu.
4/ Pomocou prepínačov „INC“ a „DEC“ priamo pod pravou stranou displeja prejdite na pozíciu ďalšieho znaku, ktorý chcete upraviť.
*
https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/pomenovanie-MIDI-kanalov.png
*
SETUP, Strana 6 z 10 / Počiatočné číslo predvoľby (str.20)
Niektoré MIDI zariadenia môžu používať „nulu“ ako prvé číslo predvoľby každého MIDI kanála, zatiaľ čo iné môžu používať „1“. Táto stránka programu SETUP umožňuje zvoliť buď „0“ alebo „1“ ako počiatočné číslo predvoľby pre každý MIDI kanál, takže číslo predvoľby zobrazené na All Access sa zhoduje s číslom predvoľby zobrazeným MIDI zariadením.
Ak chcete vybrať počiatočné číslo predvoľby:
1/ S 2. L.E.D. stále svieti, stlačením prepínača „šípka vpravo“ prejdite na ďalšiu stránku programu SETUP, počiatočné číslo predvoľby. (Ak All Access ešte nie je v režime SETUP, stlačte „2ND“, potom „SETUP“ a potom päťkrát „šípka vpravo“.)
2/ Na výber MIDI kanálu použite prepínače „INC“ a „DEC“ priamo pod aktuálne zobrazeným MIDI kanálom (All Access zobrazuje názov daného kanálu).
3/ Ak chcete zmeniť počiatočnú predvoľbu pre zobrazený MIDI kanál, použite prepínače „INC“ a „DEC“ priamo pod aktuálne zobrazenou počiatočnou predvoľbou.
*
https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/pociatocne-cislo.png
Keď je pre každý kanál vybraté počiatočné číslo predvoľby:
(a) opätovným stlačením tlačidla „2ND“ (vypnutím „2ND“ L.E.D.) ukončíte režim úprav; alebo
(b) stlačte tlačidlo „šípka vpravo“ pre prístup k ďalším editačným stránkam SETUP; alebo
(c) stlačte iné tlačidlo režimu, aby ste upravili všetky funkcie prístupu, iné ako SETUP.
*
SETUP, Strana 7 z 10 / MIDI filtrovanie (str.22)
Siedma stránka programu SETUP, MIDI Filtering, umožňuje prichádzajúce MIDI signály buď zlúčiť s MIDI informáciami nožného spínača alebo ich selektívne blokovať. Filtrovanie môže byť vykonané buď podľa typu správy alebo podľa MIDI kanála.
Ak chcete zmeniť stav filtrovania MIDI:
1/ S 2. L.E.D. stále svieti, stlačením prepínača „šípka vpravo“ prejdite na siedmu stránku programu SETUP. (Ak All Access ešte nie je v režime SETUP, stlačte „2ND“, potom „SETUP“ a potom šesťkrát „šípka vpravo“.)
2/ Ak chcete vybrať MIDI kanál alebo typ správy na úpravu, použite prepínače „INC“ a „DEC“ priamo pod aktuálne zobrazeným MIDI kanálom.
3/ Ak chcete zmeniť stav aktuálne zobrazeného MIDI kanálu alebo typu správy, použite prepínače „INC“ a „DEC“ priamo pod zobrazeným stavom.
Skratky MIDI správ:
Niektoré správy MIDI zobrazené na stránke Filtrovanie MIDI sú skrátené, aby sa zmestili na obrazovku. Tu je zoznam tých, ktoré sú skrátené.

KEYPRESSURE – (Kľúčový tlak)

CTRCHANGE – (Zmena ovládania)

PROGCHANGE – (Zmena programu)

CHANPRESUR – (Tlak kanála)

SYTEMEXCLS – (Exkluzívne pre systém)

MTC – (Časový kód MIDI)

SONGPP – (Ukazovateľ polohy skladby)

TUNEREQEST – (Žiadosť o ladenie)

TIMNG CLOCK – (Hodiny načasovania)

ACTIVE SENSE – (Aktívne snímanie)

SYSTEM RST – (Resetovanie systému)

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/MIDI-filtering.png

Keď ste vybrali požadované možnosti filtrovania MIDI:
(a) opätovným stlačením tlačidla „2ND“ (vypnutím „2ND“ L.E.D.) ukončíte režim úprav; alebo
(b) stlačte tlačidlo „šípka vpravo“ pre prístup k ďalším editačným stránkam SETUP; alebo
(c) stlačte iné tlačidlo režimu, aby ste upravili všetky funkcie prístupu, iné ako SETUP.
*
SETUP, Strana 8 z 10 / Prednastavená opätovná inicializácia
Ôsma stránka programu SETUP, Preset Reinitialization, umožňuje obnovenie individuálnej predvoľby na jej pôvodné výrobné nastavenia. Tento postup vymaže všetky úpravy, ktoré používateľ vykonal na konkrétnej predvoľbe, a vráti ju do pôvodného stavu. Ak chcete znova inicializovať individuálnu predvoľbu: Stlačením prepínača STORE v tomto čase sa vymažú aktuálne nastavenia pre zobrazenú predvoľbu a vrátia sa do pôvodného stavu pri dodaní z výroby. Všetky vymazané údaje budú neobnoviteľné.
1/ S 2. L.E.D. stále svieti, stlačte prepínač „šípka vpravo“, aby ste sa dostali na ôsmu stránku programu SETUP. (Ak All Access ešte nie je v režime SETUP, stlačte „2ND“, potom „SETUP“ a potom sedemkrát „šípka vpravo“.) 2/ Ak chcete vybrať predvoľbu, ktorá sa má znova inicializovať, použite prepínače „INC“ a „DEC“ priamo pod aktuálne zobrazenou predvoľbou.
3/ Akonáhle je vybratá požadovaná predvoľba, stlačte prepínač „STORE“, aby ste znovu inicializovali vybratú predvoľbu.
! VÝSTRAHA!
Funkcia Preset Reinitialization vymaže všetky dáta pre vybranú predvoľbu a vráťte sa späť! do pôvodného stavu ako odoslané z továrne. Po stlačení prepínača STORE budú všetky vymazané dáta neobnoviteľné!
Keď boli požadované predvoľby reinicializované:
(a) opätovným stlačením tlačidla „2ND“ (vypnutím „2ND“ L.E.D.) ukončíte režim úprav; alebo
(b) stlačte tlačidlo „šípka vpravo“ pre prístup k ďalším editačným stránkam SETUP; alebo
(c) stlačte iné tlačidlo režimu, aby ste upravili všetky funkcie prístupu, iné ako SETUP.
*
SETUP, Strana 9 z 10 – Reinicializácia pamäte (všetky predvoľby) str.26
Deviata stránka programu SETUP, Memory Reinitialization, umožňuje obnoviť celú pamäť All  pôvodné výrobné nastavenia. Tento postup vymaže všetky úpravy, ktoré používateľ vykonal na zariadení All Access od jeho odoslania od spoločnosti Rocktron. Na aktiváciu procesu inicializácie je potrebné zvoliť číslo kódu „230“.
Ak chcete znova inicializovať pamäť All Access:
1/ S 2. L.E.D. stále svieti, stlačte prepínač „šípka vpravo“, aby ste sa dostali na deviatu stránku programu SETUP, Reinicializácia pamäte. (Ak All Access ešte nie je v režime SETUP, stlačte „2ND“, potom „SETUP“ a potom osemkrát „šípka vpravo“.)
2/ Pre prístup k správnemu číselnému kódu na aktiváciu reinicializácie použite prepínače „INC“ a „DEC“ priamo pod aktuálne zobrazeným kódovým číslom.
!!! Stlačením prepínača STORE v tomto okamihu vymažete All Accessô a vrátite ho do pôvodného stavu, v akom bol odoslaný z výroby. Všetky vymazané údaje budú neobnoviteľné. Po stlačení tlačidla ULOŽIŤ budú všetky vymazané údaje neobnoviteľné !!!
3/  Po výbere správneho kódu („230“) stlačte prepínač „STORE“, aby ste znova inicializovali celú pamäť All Access.
* V prípade potreby je možné zadať kód „231“, aby sa reinicializovali iba informácie ovládača All Access pre spínače a pedále okamžitého prístupu. Zadaním kódu „231“ sa znova inicializujú iba nasledujúce informácie:

Global/Per Preset status;

MIDI channel;

Control number;

On value;

Off value;

Switch type status;

On/off status

! VÝSTRAHA! Funkcia reinicializácie pamäte vymaže celú pamäť zariadenia All AccessTM a vráti ju do pôvodného stavu, v akom bola odoslaná z ! továreň. Po stlačení tlačidla ULOŽIŤ budú všetky vymazané údaje neobnoviteľné!

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/all-inicializacia.png

str.28
 *

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *