V tejto časti nájdete lekcie a články k hre na iné hudobné nástroje ako je gitara. Rozpracovaná je hra na ukulele, ale nájdete tu aj sekcie, ktoré sa venujú hre na guitalele, hre na tenor banjo. Začali sme s basovou gitarou, a vďaka P. Ortutovi tu nájdete aj príspevky k hre a servisu saxofónu a pribudnú postupne aj ďalšie.