autorské práva

Všetok obsah, vrátane textového, obrazového aj zvukového obsahu je majetkom https://mojagitara.com a je jeho autorským dielom. Bez preukázateľného dovolenia mojagitara.com nesmie autorské diela nikto ukladať, kopírovať, či s nimi akýmkoľvek iným spôsobom nakladať. Prevádzkovateľovi  patria všetky autorské práva k celému obsahu v akejkoľvek podobe, v akomkoľvek spracovaní, usporiadaní či v akomkoľvek súbore, ktorý Prevádzkovateľ umiestňuje na stránkach mojagitara.com.

 

správanie sa na webe

Návštevníci webu mojagitara.com sa musia správať slušne. Nesmú sa dopúšťať poburujúceho konania, ktoré by mohlo iných užívateľov obťažovať alebo sa dopúšťal neslušného chovania.

 

Zablokovanie / vymazanie

Administrátor mojagitara.com má právo na zablokovanie / vymazanie užívateľského účtu návštevníka mojagitara.com, a to bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu. Rovnako môže blokovať prístup niektorým používateľom vstup na web.

 

cookies

Pri návšteve internetových stránok mojagitara.com sa môže stať, že budú ukladané informácie vo forme „cookie“ na počítači Používateľa, ktoré ho automaticky rozpoznajú pri ďalšej návšteve. Cookies umožňujú napríklad prispôsobiť webové stránky záujmom Užívateľa alebo uložiť užívateľské meno, ktoré potom nemusí byť znovu zakaždým zadávané. V prípade, že Užívateľ nechce, aby bol jeho počítač rozpoznaný, je nutné upraviť nastavenia internetového prehliadača takým spôsobom, aby došlo k odstráneniu cookies z pevného disku počítača, cookies zablokovať alebo nastaviť upozornenia pred uložením cookie.

 

E-mail

Registráciou na https://mojagitara.com súhlasíte s použitím emailovej adresy na marketingové účely a zasielanie reklamných emailov …

 

——————————————————————————————————–

Autorská práva

Veškerý obsah, včetně textového, obrazového i zvukového obsahu je majetkem https://mojagitara.com a je jeho autorským dílem. Bez prokazatelného svolení mojagitara.com  nesmí autorská díla nikdo ukládat, kopírovat, či s nimi jakýmkoliv jiným způsobem nakládat. Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu v jakékoli podobě, v jakémkoli zpracování, uspořádání či v jakémkoli souboru, který Provozovatel umísťuje na stránkách mojagitara.com

Chovaní

Návštěvníci webu mojagitara.com se musí chovat slušně. Nesmí se dopouštět pobuřujícího jednání, které by mohlo jiné uživatele obtěžovat nebo se dopouštěl neslušného chovaní.

Zablokování / vymazání

Administrátor mojagitara.com má právo na zablokování / vymazání uživatelského učtu návštěvníka mojagitara.com, a to bez uvedení jakehokoliv důvodu. Rovněž může blokovat přístup některým uživatelům vstup na web.

Cookies

Při návštěvě internetových stránek mojagitara.com se může stát, že budou ukládány informace ve formě „cookie“ na počítači Uživatele, které jej automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům Uživatele nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že Uživatel nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookie.

E-mail

Registrací na https://mojagitara.com  souhlasíte s použitím emailove adresy k marketingovým účelům a zasílaní reklamních emailů …