Napájanie čerpadla elektrickým prúdom, pri najhoršom (aby sa nezadrelo) ho tu vypnúť z elektriky:

Keď je všetko ok, týmto ventilom sa otvára a zatvára púšťanie vody cez záhradnú hadicu na polievanie záhrady – aktuálne na obrázku je ventil zatvorený – voda netečie). Pootočením páky doľava (vodorovne s potrubím) sa ventil otvorí a hadica v záhrade sa natlakuje:

Ventil označený číslom 2 je hlavný ventil pre pustenie vody do baráku  – aktuálne na obrázku je ventil otvorený (voda tečie do baráku – keď čerpadlo riadne funguje v letnej sezóne, tak je ventil otvorený). Záhradná voda ide len v letnej sezóne a len do vetvy teplej vody – kotol::

Nižšie na obrázku ten istý hlavný ventil ale v polohe  – zatvorený prietok – voda vtedy netečie do baráku. Zatvorený ventil je len vtedy, ak niečo nie je v poriadku (nejde načerpať voda, alebo je naschvál – z nejakého dôvodu voda do baráku zastavená).

Tento ventil na obrázku nižšie sa nachádza úplne dole v pivnici za drevenými dverami napravo a tento ventil púšťa alebo nepúšťa vodu ďalej do systému a do hadice v garáží. Aktuálne na obrázku je ventil otvorený. V letnej sezóne je ventil otvorený v zimnej zatvorený.:

Záber na ten istý ventil v pivnici v polohe „zatvorený prietok“:

Tieto dva ventily sa nachádzajú v kotolni dole ako je kotol a bojler na teplú vodu. Obidva ventily púšťajú pitnú vodu do systému – napúšťania kotla. nižšie na obrázku sú ventily otvorené:

Tie isté ventily v kotolni ale v polohe „zatvorené“ (v letnej sezóne, keď ide do kotla záhradná voda, tak sú nastavené v polohe „zatvorené“. V zime sú otvorené.:

Celkove, keď je v lete sezóna čerpadla, tak je hlavný ventil na čerpadle (2) otvorený a aj ventil v pivnici (3) je otvorený. V takomto nastavení sú ventily 4 a 5 v kotolni zatvorené (aby sa netlakovali súčasne aj mestskou studenou vodou).