V tejto časti nájdete lekcie a články, určené pre začínajúcich gitaristov. Články informačného charakteru si prečítajte pre získanie všeobecného obrazu a lekcie určené na cvičenie techniky a hry ľavej a pravej ruky cieľavedome precvičujte. Cvičte a trénujte na gitare pravidelne a vyhraďte si (hlavne v začiatkoch) aspoň 20 – 30 minút denne.