Line6 HX EFFECTS – manuál – 6 – Ovládače – Command center – Global – MIDI

Line6 HX EFFECTS – manuál – 6 – Ovládače – Command center – Global – MIDI

Priradenie ovládača Zariadenie HX Effects poskytuje širokú škálu nástrojov na ovládanie vášho tónu počas vystúpenia. Najzrejmejším ovládačom by bol pripojený expression pedál (často priradený k Wah, Pitch Wham alebo Volume)….